Sus Scrofa About

Dzik euroazjatycki (Sus scrofa) – gatunek dużego, lądowego ssaka łożyskowego z rodziny świniowatych.

Sus Scrofa Albums

PasswordSecured1903 PasswordSecured1903 Sus Scrofa Released July 19, 2018 2 17