1.Cuz - 1 ÅR Lyrics (English Translate)

English
Swedish
Haha, Cuz, Cuz
Haha, Cuz, Cuz
Shoutout to the guys
Shoutout till grabbarna
[Chorus]
[Refräng]
Oh, on my ten toes
Åh, på mina tio tår
If it's crunchy, I know where the call is
Om det knas, jag vet vart kallen står
Oh every day risks years
Åh varje dag riskerar år
Do not ask me how it goes
Fråga inte mig hur det går
Oh, do not ask how I feel
Åh, fråga inte hur jag mår
Top of the music and has not gone a year
Toppen av musiken och har inte gått ett år
Oh, you want to see me on a stretcher
Åh, du vill se mig på en bår
I just started the man check next year
Jag har bara startat mannen kolla nästa år
[Verse]
[Vers]
I'm the king in the kitchen and I do not cook
Jag är kungen i köket och jag lagar ingen mat
The pocket it feels good, your horungar small arms brother pungas
Fickan den mår bra, era horungar små vapen broder pungas
The toddlers became kings
Småbarnen blev kungar
Gonna put forty-five in some fucking mouths
Ska lägga fyrtiofemman i några fucking munnar
You and I are not the same, I have nine pockets
Jag och du är inte samma, jag har nian pungad
You got nine in the mouth (Skrr paw), have to keep people calm
Du fick nian i munnen (Skrr paw), måste hålla folk lugna
Never ever pound, keep me to a hundred, old men
Aldrig nånsin punda, håller mig till hundra, gubbar
The motto makes money when it chews, ey
Mottot gör pengar när det tuggar, ey
He who treads on the toes he may rest, rest in a coffin
Han som trampar på tårna han får vila, vila i en kista
He gets to look me in the face and my smile is the last thing
Han får kolla mig in i ansiktet och mitt leende är det sista som
He's going to see, I'm looking calm in my neighborhood, ey
Han får se, jag ser till det lungt i mitt kvarter, ey
He who treads on the toes he may rest, rest in a coffin
Han som trampar på tårna han får vila, vila i en kista
He gets to check me in the face and my smile is the last thing that
Han får kolla mig in i ansiktet och mitt leende är det sista som
He's going to see, I'm looking calm in my neighborhood, ey
Han får se, jag ser till det lungt i mitt kvarter, ey
[Chorus]
[Refräng]
Oh, on my ten toes
Åh, på mina tio tår
If it's crunchy, I know where the call is
Om det knas, jag vet vart kallen står
Oh every day risks years
Åh varje dag riskerar år
Do not ask me how it goes
Fråga inte mig hur det går
Oh, do not ask how I feel
Åh, fråga inte hur jag mår
Top of the music and has not gone a year
Toppen av musiken och har inte gått ett år
Oh, you want to see me on a stretcher
Åh, du vill se mig på en bår
I just started the man check next year
Jag har bara startat mannen kolla nästa år
[Verse 2]
[Vers 2]
Stupid, stupid, head in the air, no flum
Dum, dum, huvudet i luften, ingen flum
Foam customer, aina play he was muscht
Skum kund, aina spela han var muscht
Heavy rush, money comes in a bundle
Tung rush, pengar kommer i en bunt
Gelato flum, head flying around
Gelato flum, huvudet flyger runt
Play Chapo and you get the ball as Pablo
Spela Chapo och du får kulan som Pablo
Which bullet? You get to taste the stomach, I sicario
Vilken kula? Du får smaka magget, jag sicario
Go to one of my brothers, adios bye-o
Gå mot en av mina bröder, adios bye-o
Rest in peace to my future enemies
Rest in peace till mina framtida enemies
What rest in peace?
Vilken rest in peace?
Go to their grave and I'll empty my piss
Gå till deras grav och jag tömmer mitt piss
All I have is my shit
Allt jag har det är mitt shit
And I take what's your bitch
Och jag tar det som är ditt bitch
All I have is my shit
Allt jag har det är mitt shit
And I take what's your bitch
Och jag tar det som är ditt bitch
[Chorus]
[Refräng]
Oh, on my ten toes
Åh, på mina tio tår
If it's crunchy, I know where the call is
Om det knas, jag vet vart kallen står
Oh every day risks years
Åh varje dag riskerar år
Do not ask me how it goes
Fråga inte mig hur det går
Oh, do not ask how I feel
Åh, fråga inte hur jag mår
Top of the music and has not gone a year
Toppen av musiken och har inte gått ett år
Oh, you want to see me on a stretcher
Åh, du vill se mig på en bår
I just started the man check next year
Jag har bara startat mannen kolla nästa år
Oh, on my ten toes
Åh, på mina tio tår
If it's crunchy, I know where the call is
Om det knas, jag vet vart kallen står
Oh every day risks years
Åh varje dag riskerar år
Do not ask me how it goes
Fråga inte mig hur det går
Oh, do not ask how I feel
Åh, fråga inte hur jag mår
Top of the music and has not gone a year
Toppen av musiken och har inte gått ett år
Oh, you want to see me on a stretcher
Åh, du vill se mig på en bår
I just started checking the man next year
Jag har bara startat mannen kolla nästa år
1.Cuz 1 ÅR If you think there is an error in translation, please click here.