1.Cuz - BILEN (Ft. Dree Low) Lyrics (English Translate)

English
Swedish
What's up?
What's up?
Yei Gonzalez
Yei Gonzalez
[Chorus: 1.Cuz]
[Refräng: 1.Cuz]
I'm one of them in the car, there are several years in it
Jag är en av dem i bilen, det finns flera år i den
We are not the ones driving, we are full of automatic carbines
Vi är inte dem som driver, vi har fullt med automatkarbiner
I'm one of them in the car, there are several years in it
Jag är en av dem i bilen, det finns flera år i den
We are not the ones driving, we are full of automatic carbines
Vi är inte dem som driver, vi har fullt med automatkarbiner
[Verse 1: 1.Cuz]
[Vers 1: 1.Cuz]
In the cent I glide, not I who hold it
I centan jag glider, inte jag som håller i den
My brother drives for me like Schumacher
Min bror kör för mig som Schumacher
Is so greedy, takes back the money from the match
Är så girig, tar tillbaks pengarna från machen
They give money to the one who's under the fucking mask
De ger pengar till han som är under fucking masken
The earliest bird gets the first earthworm
Den tidigaste fågeln får första daggmasken
Money to someone they've never seen before
Pengar till någon som de aldrig nånsin har sett
And we go five pieces
Och vi åker fem stycken
When we're out pressing, MRD the whole squad
När vi ute och trycker, MRD hela truppen
Up with the rooster and then steady with products
Uppe med tuppen och sen stadig med produkter
If I have to book, sign it with the smell
Om jag ska bokas, sign det med lukten
1.Star if I live in the psyche
1.Star om jag lever i psyket
Some lie, others shoot
Vissa ljuger, andra skjuter
Some see everything and tell it to the cop
Några ser allt och berättar det till snuten
My brother and I are correct all the time
Jag och min bror är korrekta hela tiden
[Chorus: 1.Cuz]
[Refräng: 1.Cuz]
I'm one of them in the car, there are several years in it
Jag är en av dem i bilen, det finns flera år i den
We are not the ones driving, we are full of automatic carbines
Vi är inte dem som driver, vi har fullt med automatkarbiner
I'm one of them in the car, there are several years in it
Jag är en av dem i bilen, det finns flera år i den
We are not the ones driving, we are full of automatic carbines
Vi är inte dem som driver, vi har fullt med automatkarbiner
[Verse 2: Dree Low]
[Vers 2: Dree Low]
Here a hornbill lost, took ocher (Ocher)
Här en horunge förlorade, tog ocker (Ocker)
Parked in the same place as post (Post)
Parkerade på samma plats som stolpe (Stolpe)
Brother, I was a child when I went and stole the mop (Thief)
Bror, jag var barn när jag gick och snodde moppen (Tjuv)
Ey, what do you think? No scooter came from the plot (What do you think?)
Ey, vad tror ni? Ingen scooter kom från tomten (Vad tror du?)
Ey, ey, it's ghetto (Ghetto)
Ey, ey, det är ghetto (Ghetto)
My brother nodded, he asked "Let's go" (Yey)
Min bror tog hak, han ba "Let's go" (Yey)
Another send bags from Encro
En annan skicka kassar ifrån Encro
Calculate each gram and each hecto (Yeah, yeah)
Kalkylera varje gram och varje hekto (Yeah, yeah)
And we go five (Five)
Och vi åker fem stycken (Fem)
Not even my driver is sober (Yeah)
Inte ens min förare är nykter (Yeah)
The codeine, a little Sprite in my drink, county
Det codeine, lite Sprite i min dryck, län
Ey, my brother, he got illegally on a bike (Okay)
Ey, min bror, han fick olovlig på en cykel (Okej)
And we shit in you, ey, räh (Yeah)
Och vi skiter i dig, ey, räh (Yeah)
Ey, man, we're small for you, baby (Huh?)
Ey, mannen, vi är liten för dig, baby (Huh?)
I're sliding with bandits with me, Dree day (Yeah)
Jag glider med banditer med mig, Dree day (Yeah)
And the clock, it ba lights on me, Day-Date (Dahab)
Och klockan, den ba lyser på mig, Day-Date (Dahab)
[Chorus: 1.Cuz]
[Refräng: 1.Cuz]
I'm one of them in the car, there are several years in it
Jag är en av dem i bilen, det finns flera år i den
We are not the ones driving, we are full of automatic carbines
Vi är inte dem som driver, vi har fullt med automatkarbiner
I'm one of them in the car, there are several years in it
Jag är en av dem i bilen, det finns flera år i den
We are not the ones driving, we are full of automatic carbines
Vi är inte dem som driver, vi har fullt med automatkarbiner
[Verse 3: 1.Cuz]
[Vers 3: 1.Cuz]
Man, his whole life has been a shutdown
Mannen, hela livet har varit en shutdown
Fuck a bustdown, nigga, I'm strapped now
Fuck a bustdown, nigga, I'm strapped now
Oh, I got a bitch down, suckin 'on my dick now
Oh, I got a bitch down, suckin' on my dick now
Will run until the day I go out
Kommer köra tills den dagen jag slocknar
This rap shit pays for what I shop
Den här rappskiten betalar det jag shoppar
Top Class fabric like me Maradona
Top Class-tyg som jag Maradona
I swear to Allah all this is from my heart
Jag svär på Allah allt det här är från mitt hjärta
If you test RT, you get a lot of pain
Om du testar RT, du får mycket smärta
I have DJ with me, beware, man, beware
Jag har DJ med mig, akta, mannen, akta
Come here if you all want to eat
Kom hit om ni alla vill äta
Momo, Micke, Isse, Henke, [?], Murre
Momo, Micke, Isse, Henke, [?], Murre
My brothers will make your jaws
Mina bröder kommer få era att käka
If they get dirty, we who clean
Om de smutsar, vi som städar
One in five every time they go and kiss
Ett av fem varje gång de går och pussas
Stash so big Dag and Birgit start to mess
Stashen så stor Dag och Birgit börjar strula
[Chorus: 1.Cuz]
[Refräng: 1.Cuz]
I'm one of them in the car, there are several years in it
Jag är en av dem i bilen, det finns flera år i den
We are not the ones driving, we are full of automatic carbines
Vi är inte dem som driver, vi har fullt med automatkarbiner
I'm one of them in the car, there are several years in it
Jag är en av dem i bilen, det finns flera år i den
We are not the ones driving, we are full of automatic carbines
Vi är inte dem som driver, vi har fullt med automatkarbiner
[Other]
[Outro]
Yei Gonzalez
Yei Gonzalez
1.Cuz 1 ÅR If you think there is an error in translation, please click here.