1.Cuz - MR (Ft. Luk G) Lyrics (English Translate)

English
Swedish
Yei Gonzalez
Yei Gonzalez
[Verse 1: 1.Cuz]
[Vers 1: 1.Cuz]
Your imitator, I have a winning concept
Din härmapa, jag har ett vinnande koncept
I'm a living legend, facts, I'm lost factor
Jag är en levande legend, fakta, jag är mist faktor
Before music, I was a self-taught doctor
Innan musiken, jag var en självlärd doktor
Hekton, hekton, wasted many hours in a square
Hekton, hekton, slösat många timmar på ett torg
Not in vain, as the job market, I give out jobs
Inte förgäves, som jobbtorget, jag ger ut jobb
I hire people, order two Glocks
Jag hyr in folk, beställer två Glocks
One hundred and fifty blunts and we all smoke well
Hundrafemtio blunts och vi alla röker gott
You can ask Murre, they're stuck on my top
Du kan fråga Murre, de har fastnat på min topp
You can ask customers, "Cuzo, he's always been great"
Du kan fråga kunder, "Cuzo, han har alltid haft topp"
You can taste a few shots, do not need any up
Du kan smaka några skott, behöver inte va nån opp
Requires very little for me to spin in your block, ey
Krävs väldigt lite för jag ska snurra i din block, ey
[Jetty: 1.Cuz]
[Brygga: 1.Cuz]
I see you see, I know you want
Jag ser att du ser, jag vet att du vill
You know what happens if it gets hot to
Du vet vad som sker om det hettar till
Because you look wrong, I'm from Hässelby
För du kollar snett, jag är från Hässelby
Dare he come here? DJ in Hässelby
Våga han komma hit? DJ i Hässelby
MR in Hässelby, walk, walk, walk
MR i Hässelby, gang, gang, gang
[Chorus: 1.Cuz]
[Refräng: 1.Cuz]
Top coke is in circulation, smokes ba on something good
Top koks finns i omlopp, röker ba på nåt gott
Two guns, holding two Glocks
Two guns, håller två Glocks
Have some soldiers waiting for my go
Har några soldater som ba väntar på min go
Trixa up gelaton, MR, flies far away
Trixa upp gelaton, MR, flyger långt bort
Top Class, shoutout Dree Low
Top Class, shoutout Dree Low
Top Class like Yei and Dnote
Top Class som Yei och Dnote
[Verse 2: Luke G]
[Vers 2: Luk G]
Me and gang, gang, I have the whole team with
Jag och gang, gang, jag har hela teamet med
You are ransom, best that you have the cash with
You are ransom, bäst att du har cashen med
What options? Thirty in magazines
Vilka alternativ? Trettio i magasin
Come here to Hässelby, come see, we pack lead
Kom hit till Hässelby, kom se, vi packar bly
No chemistry but I cook in the kitchen
Ingen kemi men jag kokar i kök
And I ear file the misses, bax as we ghosts
Och jag örfilar fröknarna, baxar som vi spökarna
He who said that money is not happiness, he had too little
Den som sa att pengar inte lycka, han hade för lite
It's snowing that summer, ninety on cocaine
Det snöar fast det sommar, nittio på kokainet
Talk misery, look at my Xanz
Prata misär, kolla på min Xanz
Ey, look at the plate, he had to go his own way
Ey, kolla på tallriken, det fick han gå sin väg
Go your way, he wants to go my way
Gå din väg, han vill gå min väg
Click-clack, bye, you get wacked
Click-clack, hejdå, du blir wacked
[Chorus: 1.Cuz]
[Refräng: 1.Cuz]
Top coke is in circulation, smokes ba on something good
Top koks finns i omlopp, röker ba på nåt gott
Two guns, holding two Glocks
Two guns, håller två Glocks
Have some soldiers waiting for my go
Har några soldater som ba väntar på min go
Trixa up gelaton, MR, flies far away
Trixa upp gelaton, MR, flyger långt bort
Top Class, shoutout Dree Low
Top Class, shoutout Dree Low
Top Class like Yei and Dnote
Top Class som Yei och Dnote
[Other]
[Outro]
Yei Gonzalez
Yei Gonzalez
1.Cuz 1 ÅR If you think there is an error in translation, please click here.