1.Cuz - LÄNGE LEVE VI Lyrics (English Translate)

English
Swedish
Long live us, toasts for a bright future
Länge leve vi, skålar för en ljus framtid
C'est la vie, let's live our best lives
C'est la vie, låt oss leva våra bästa liv
Send balls, use to measure my appetite
Skicka bollar, bruka mäta upp min aptit
And my balls are kind of made of stainless steel
Och mina bollar är typ gjorde av stainless steel
[Verse 1]
[Vers 1]
What a life, can hardly be wished for a future
Vilket liv, går knappt att önska för en framtid
It went shit, want to put [?] True term
Det gick skit, vill ba lägga [?] sann sikt
Pull up in a car, stick you out like a bee
Pull up i en bil, sticker dig som ett bee
And if I have motives, ready to take some life
Och om jag ha motiver, redo att ta något liv
I can travel, I can shop
Jag kan resa, jag kan shoppa
Without me thinking my millar they are docked
Utan att jag tänker mina millar de är dockas
GG shoes and a matching cardigan
GG-skor och en matchande kofta
As the icing on the cake, it has a two-tone Rolex Rose watch
Som pricken över i:et, har en två tonad Rolex Rose klocka
[Chorus]
[Refräng]
Long live us, toasts for a bright future
Länge leve vi, skålar för en ljus framtid
C'est la vie, let's live our best lives
C'est la vie, låt oss leva våra bästa liv
Send balls, use to measure my appetite
Skicka bollar, bruka mäta upp min aptit
And my balls are kind of made of stainless steel
Och mina bollar är typ gjorde av stainless steel
Long live us, toasts for a bright future
Länge leve vi, skålar för en ljus framtid
C'est la vie, let's live our best lives
C'est la vie, låt oss leva våra bästa liv
Send balls, use to measure my appetite
Skicka bollar, bruka mäta upp min aptit
And my balls are kind of made of stainless steel
Och mina bollar är typ gjorde av stainless steel
[Verse 2]
[Vers 2]
You can be a baller but I a big baller
Du kan va en baller men jag en big baller
Rose on gold and I have a bundle of dollars
Rose on gold och jag har en bunt dollars
Easy to love, he loves all those who hate
Enkel att älska, han älskar alla de som hatar
And the captain's tie is number ten on my street
Och kaptensbindeln har nummer tia på min gata
Hässelby what's going on? You know who starts
Hässelby vad händer? Ni vet vem som startar
Made people think longer, but even better
Fick folk att tänka längre, men än längre bättre
Should have run in a completely different style
Borde har kört på en helt annan stil
For these kids have got an attitude
För de här ungarna har fått en attityd
Constantly in mind, do mathematical equations
Ständigt i tankarna, gör matematiska ekvationer
Divide it into two, my mistake loves subtractions, ey
Dela han på två, min tabbe älskar subtraktioner, ey
If I had to bang myself
Om jag hade in mig att bangas
Would have left a long time ago
Skulle lämnat för länge sen
[Chorus]
[Refräng]
Long live us, toasts for a bright future
Länge leve vi, skålar för en ljus framtid
C'est la vie, let's live our best lives
C'est la vie, låt oss leva våra bästa liv
Send balls, use to measure my appetite
Skicka bollar, bruka mäta upp min aptit
And my balls are kind of made of stainless steel
Och mina bollar är typ gjorde av stainless steel
Long live us, toasts for a bright future
Länge leve vi, skålar för en ljus framtid
C'est la vie, let's live our best lives
C'est la vie, låt oss leva våra bästa liv
Send balls, use to measure my appetite
Skicka bollar, bruka mäta upp min aptit
And my balls are kind of made of stainless steel
Och mina bollar är typ gjorde av stainless steel
[Other]
[Outro]
Long live
Länge leve
C'est la vie, let's live our best lives
C'est la vie, låt oss leva våra bästa liv
And my balls are kind of made of stainless steel
Och mina bollar är typ gjorde av stainless steel
Long live
Länge leve
C'est la vie, let's live our best lives
C'est la vie, låt oss leva våra bästa liv
And my balls are kind of made of stainless steel
Och mina bollar är typ gjorde av stainless steel
1.Cuz FFF If you think there is an error in translation, please click here.