1.Cuz - Akta mannen Lyrics (English Translate)

English
Swedish
Have DJ with me, beware man
Har DJ med mig, akta mannen
Beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen
Arrives and empties the stomach
Kommer fram och tömmer maggen
Beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen
Have RT with me, beware man
Har RT med mig, akta mannen
Beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen
Arrives and empties the stomach
Kommer fram och tömmer maggen
Beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen
[Verse 1]
[Vers 1]
Throw apples towards the house
Kasta äpplen in mot huset
Shunon tests and I shoot
Shunon testar och jag skjuter
Oops, he lost his sight
Oops, han tappa synen
Rest in peace my brother, shh
Rest in peace min bror, shh
I fuck everyone, fucking everyone
Jag knullar alla, fucking alla
Soon we will be with each other
Snart är vi med varandra
Do you want to test, come and test
Vill du testa, kom och testa
The CZ has the most power
CZ:an den har mest kraft
TT it has horses
TT:n den har hästar
Me and Isse, we're real
Jag och Isse, vi är äkta
All guzzars, they want to party
Alla guzzar, de vill festa
Fuck grouse, must beckon
Knulla orrar, måste beckna
Stasha money to leave
Stasha pengar för att lämna
Local life, I want to run
Ortenlivet, jag vill drifta
The street children are now rich
Gatubarnen är nu rika
They see me eating, they want to eat
De ser mig äta, de vill äta
The crane is from Costa Rica
Kranen är från Costa Rica
Dunderkasse cocaína
Dunderkasse cocaína
Half the box goes to Oslo
Halva kassen ska till Oslo
Second half down to DK
Andra halvan ner till DK
My name is too big
Mitt namn det är för stort
They know me around the world
De känner mig runt hela världen
I earn the value of the whole world
Jag tjänar hela världens värde
Stands and beckons all weather
Står och becknar alla väder
Fifty thousand on clothes
Femtiotusen på kläder
When I eat, broshan eats
När jag äter, broshan äter
We are full but we eat
Vi är mätta men vi äter
Never exists too much
Finns aldrig för mycket
Pocket full but stomach starving
Fickan full men magen svälter
The tab fires and it burns
Tabben skjuter och den bränner
Did fytrio last weekend
Gjorde fytrio förra helgen
She plays hard but she swallows
Hon spelar svår men hon sväljer
[Chorus]
[Refräng]
Have DJ with me, beware man
Har DJ med mig, akta mannen
Beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen
Comes out and empties the stomach
Kommer fram och tömmer maggen
Beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen
Have RT with me, beware man
Har RT med mig, akta mannen
Beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen
Comes out and empties the stomach
Kommer fram och tömmer maggen
Beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen
[Verse 2]
[Vers 2]
Do not have time for someone's bullshit
Har inte tid för nåns skitsnack
She plays well but she has a price tag
Hon spelar fin men hon har prislapp
They call me their brother
De kallar mig för deras broder
But they forgot me in the institution
Men de glömde mig i anstalten
So I just show the backhand
Så jag visar de bara bakhanden
Says, "Beware man, beware man"
Säger, "Akta mannen, akta mannen"
Friends run out in the sand
Vänner rinner ut i sanden
When we hug, the hand holds the gun
När vi kramas, handen håller gunnen
I do not trust anyone who has not printed with me
Jag litar inte på någon som inte tryckt med mig
I do not trust anyone who does not drive with me
Jag litar inte på någon som inte kör med mig
I'm Hans and you can be Greta
Jag är Hans och du kan va Greta
The pockets they are so trans fat
Fickorna de är så tvärfeta
There are things you can not know
Det finns saker du inte kan veta
Secrets That Make You Sneaky
Hemligheter som gör dig snea
[Stick]
[Stick]
Beware men, beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen, akta mannen
Beware men, beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen, akta mannen
Beware men, beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen, akta mannen
Beware men, beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen, akta mannen
[Chorus]
[Refräng]
Have DJ with me, beware man
Har DJ med mig, akta mannen
Beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen
Arrives and empties the stomach
Kommer fram och tömmer maggen
Beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen
Have RT with me, beware man
Har RT med mig, akta mannen
Beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen
Arrives and empties the stomach
Kommer fram och tömmer maggen
Beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen
[Other]
[Outro]
Beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen
Beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen
Beware men, beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen, akta mannen
Beware of men
Akta mannen
Beware of men
Akta mannen
Beware men, beware men, beware men
Akta mannen, akta mannen, akta mannen
1.Cuz Tre Hjärnor If you think there is an error in translation, please click here.