4Pro - Helt Alene (Ft. Kasper Spez & L.O.C.) Lyrics (English Translate)

English
Danish
If I do not fall over, I can not keep my life on its feet
Hvis jeg ik' drikker mig omkuld kan jeg ik' holde mit liv på benene
Although the last five fucking ho's have meant it
Selvom de sidste fem fucking ho's har ment det
The world is the sick, but the sickest piss is inside the head
Verden er det syge, men det sygeste pis er inde i hovedet
The bottle it warms, I cling to the rush of my blood
Flasken den varmer, jeg klamrer mig til suset i mit blod
The reason is clear, but the booze does I forgot it
Årsagen er klar, men sprutten gør jeg har glemt det
Continues to hell and gives' the bottle a hug to
Fortsætter mod helvede og gir' flasken et klem til
Pursues the darkest sick and hopes they take me far away
Forfølger de mørkeste syge og håber de tar' mig langt væk
From haters, fucking bitches and backstabbers
Fra haters, fucking bitches og rygklappere
I press the day the fucking bottle is empty
Jeg trykker af den dag den fucking flaske er tom
It's going to be a fucking bloodlust if I'm going to fall over
Det blir' en fucking blodrus hvis jeg skal falde om
Refusing to relax, it overthrows him one day
Nægter at slappe af, vælter det ham en dag
Smashes 10th emptied glass while I cut down my family tree
Smadrer 10'ende tømte glas mens jeg fælder mit stamtræ
My mother is a clairvoyant, my father is a police officer
Min mor er clairvoyant, min far er betjent
But I do not trust some of them, that's how it is
Men jeg stoler ik' på nogle af dem, sån' er den
If you just take it from scratch, both my grandfather and grandfather
Hvis man bare tar' den forfra, både min farfar og morfar
Died both of drunk, it must equal 'in my card I'
Døde begge to af druk, det må lig' i min kort jeg'
[Chorus: L.O.C.]
[Omkvæd: L.O.C.]
All alone, on your own two feet
Helt alene, på egne ben
No money and the time is right
Ingen penge, og tiden er inde
Then you have done as well as you could
Så har du gjort det så godt du ku'
Does your everyday life look like you thought it would?
Ser din hverdag ud som du havde tænkt den?
All alone, on your own two feet
Helt alene, på egne ben
No money and the time is right
Ingen penge, og tiden er inde
Then you see something you are proud of now
Så ser du noget du er stolt af nu
When you see yourself, or one in the crowd?
Når du ser dig selv, eller en i mængden?
[Verse 2: Kasper Spez]
[Vers 2: Kasper Spez]
I glorify naivety and hang out with the young and stupid
Jeg glorificerer naiviteten og hænger med de unge og dumme
And see my break in everyday life floating around in the basin
Og ser mit afbræk i hverdagen flyder rundt i kummen
But I just have to have one more trip as a night raven
Men jeg skal da lige ha' en tur mere som natteravn
So I take 'on self-destructive flight in the name of inspiration
Så jeg tar' på selvdestruktiv flugt i inspirationens navn
Run me in the templates
Rend mig i skabelonerne
I'm just a clumsy architect with hung crooked existences in a square Danevang
Jeg' bare en klodset arkitekt med hang skæve eksistenser i et firkantet Danevang
There 'offer of unification, but get my soul off the shelf
Der' tilbud på ensretning, men få min sjæl ned fra hylden
Understand you can masturbate to the same things at the end of the alley
Forstå i kan onanere til de samme ting for enden af gyden
In this tailor-made treadmill
I den her skræddersyede trædemølle
Can you take your pills, your plastic smile and find someone else's morals and rinse down with
Kan i ta' jeres piller, jeres plastik smil og finde en andens moral og skylle ned med
I have admittedly flourished there over time
Der har jeg vel indrømmet floreret i takt med tiden
Bought the t-shirt and also has dried ass in it ever since
Købte t-shirten og har også tørret røv i den lige siden
[Chorus: L.O.C.]
[Omkvæd: L.O.C.]
All alone, on your own two feet
Helt alene, på egne ben
No money and the time is right
Ingen penge, og tiden er inde
Then you have done as well as you could
Så har du gjort det så godt du ku'
Does your everyday life look like you thought it would?
Ser din hverdag ud som du havde tænkt den?
All alone, on your own two feet
Helt alene, på egne ben
No money and the time is right
Ingen penge, og tiden er inde
Then you see something you are proud of now
Så ser du noget du er stolt af nu
When you see yourself, or one in the crowd?
Når du ser dig selv, eller en i mængden?
[Verse 3: L.O.C]
[Vers 3: L.O.C]
I have not received anything as a gift, so the shit tastes
Jeg har ik' fået noget foræret, så lortet smager
Of blood and sweat and old-fashioned honor
Af blod og sved og gammeldags ære
And that unfortunately also the only thing that keeps me from
Og det desværre også det eneste der holder mig fra
To break with half of those who sir 'they care about me
At bryde med halvdelen af dem der sir' de holder af mig
Because you should not say anything if the shit is not nice
For man skal ik' sige noget hvis lortet ik' er pænt
Mine in my mouth your name is still completely clean
Min i min mund er dit navn stadig helt rent
So hatred motivates me to want more
Så hadet motiverer mig til at ville mere
And live like those who have given me my worth
Og leve ligesom dem der har givet mig mit værd
So do this for Terrance O'Connor
Så gør det her for Terrance O'Connor
I 'the family that carries on your proud name for you
Jeg' slægten der viderebærer dit stolte navn for dig
Establishing it in a country other than your own
Etablerer det i et andet land end dit eget
But you did yours for we celebrate May 5
Men du gjorde dit for vi fejrer 5 maj
So never does death put fear in me
Så ingen gang døden sætter frygten i mig
For your inheritance is my inheritance, so I must die like you
For din arv er min arv så jeg skal dø ligesom dig
Going out with a brav then turns on my own iron
Går ud med et brav så tænder min egen stryger
Because I look so fucking good when I smoke
For jeg ser så fucking godt ud når jeg ryger
Have one foot in the grave the other in star pissed
Har en fod i graven den anden i stjerne pisset
Everything else right in the middle, I saw 'half dead and divided
Alt andet lige i midten, så jeg' halvdød og splittet
And it's a name that makes them still listen to it
Og det et navn der gør de stadig lytter til det
But it would still sound like that if it was not on CD
Men det ville stadig lyde sådan hvis det ik' var på CD
I was born with soil under my nails grimey
Jeg er født med jord under neglene grimey
And fuck those who think it helps to be signed
Og fuck dem der tror det hjælper at være signet
Because if you're dropped, it's on its own two feet
For blir' du droppet er det på egne ben
So whether it 'on the street or on stage, your little pussy I am
Så om det' på gaden eller på scenen, din lille fisse jeg er
[Chorus: L.O.C.]
[Omkvæd: L.O.C.]
All alone, on your own two feet
Helt alene, på egne ben
No money and the time is right
Ingen penge, og tiden er inde
Then you have done as well as you could
Så har du gjort det så godt du ku'
Does your everyday life look like you thought it would?
Ser din hverdag ud som du havde tænkt den?
All alone, on your own two feet
Helt alene, på egne ben
No money and the time is right
Ingen penge, og tiden er inde
Then you see something you are proud of now
Så ser du noget du er stolt af nu
When you see yourself, or one in the crowd?
Når du ser dig selv, eller en i mængden?
4Pro Konsekvens If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS