4Pro - Smiler Til Fjender (Ft. Mr. Mo (DNK)) Lyrics (English Translate)

English
Danish
They want to take what I have but they end up in the trap
De vil tag' det jeg har men de ender i fælden
Only dream of the VIP but they rarely find me
Drømmer kun om VIP'en men de finder mig sjældent
Because I bring it to the street to family and friends
For jeg bringer det til gaden til familie og venner
Concentrated on my own while smiling at enemies
Koncentreret om mit eget mens jeg smiler til fjender
They want to take what I have but they end up in the trap
De vil ta' det jeg har men de ender i fælden
Only dream of the VIP but they rarely find me
Drømmer kun om VIP'en men de finder mig sjældent
Because I bring it to the street to family and friends
For jeg bringer det til gaden til familie og venner
Concentrated on my own while smiling at enemies
Koncentreret om mit eget mens jeg smiler til fjender
[Verse 1: 4Pro]
[Vers 1: 4Pro]
Still [?] Go toe to toe for my 'money
Stadig [?] gå tå til tå for min' penge
I [?] With my sling, pig my show does your thing
Jeg [?] med mit slæng, svin mit show gør din ting
Distorts your view, will pay for the boys down town
Forvrænger dit syn, vil betale for dreng'ne nede i byen
Come on, just pull your eyebrows
Kom du bare, bare træk på dit bryn
I moonshiner the groats
Jeg moonshiner de gryn
There 'three rules, up with the chin, forward business
Der' tre regler, op med hagen, frem business
Haters are like groupies for the 'all bitches
Haters er som groupies for de' allesammen bitches
Sleep is the cousin of death and I understand that now
Søvn er dødens fætter og det fatter jeg nu
So I'm in a hurry to get everything my daughter needs to use '
Så jeg har travlt med at skaffe alt min datter skal bru'
You're relatives for too long, I have to go for the money
Du slægter for længe, jeg må gå efter de penge
I believe in those who will hang because I fight for the boys
Jeg tror på dem der vil hænge fordi jeg kæmper for drengene
From the time I signed until the glass was emptied and the dream faded
Fra jeg signede til glasset var tømt og drømmen blegnede
From the time I toasted for the contract until I drank myself in the fence
Fra jeg skålede for kontrakten til jeg drak mig i hegnet
We are called the Grave and it charges my ego
Vi kaldes Graven og det charger mit ego
So fuck options, completely my own like Barbara Moleko
Så fuck optioner, helt min egen ligesom Barbara Moleko
As the hook tells, yo I can smile at my 'enemies
Som hooket fortæller, yo jeg kan smile til min' fjender
As long as the sword that can trap them will rest in my hands
Så længe sværdet der kan fælde dem vil hvile i mine hænder
[Chorus: Mr. Mo]
[Omkvæd: Mr. Mo]
They want to take what I have but they end up in the trap
De vil ta' det jeg har men de ender i fælden
Only dream of the VIP but they rarely find me
Drømmer kun om VIP'en men de finder mig sjældent
Because I bring it to the street to family and friends
For jeg bringer det til gaden til familie og venner
Concentrating on my own while smiling at enemies
Koncentreret om mit eget mens jeg smiler til fjender
Take what I have but they end up in the trap
Tag det jeg har men de ender i fælden
Only dream of the VIP but they rarely find me
Drømmer kun om VIP'en men de finder mig sjældent
Because I bring it to the street to family and friends
For jeg bringer det til gaden til familie og venner
Concentrated on my own while smiling at enemies
Koncentreret om mit eget mens jeg smiler til fjender
[Verse 2: 4Pro]
[Vers 2: 4Pro]
Hooked up with Mo from Caliber
Hooket op med Mo fra Kaliber
Like 1-1-2 on a beeper
Som 1-1-2 på en beeper
I know the ho's they ka 'li' me
Jeg ved de ho's de ka' li' mig
Do not need to stare at a stripper
Har ik' brug for at glo på en stripper
Fuck paper on my talent, what I can is inside my head
Fuck papir på mit talent, det jeg kan er inde i hovedet på mig
And there 's so few reasons to trust me
Og der' så få grunde til at stole på mig
Stupid on the Danish gin, I want to go around that country again
Dum på den danske gin, jeg vil rundt i det land igen
Banner mannequin so get the champagne in
Bannerfører mannequin så få champagnen ind
Thoughts are 'thought, it not' completely [?]
Tanker blir' tænkt, det ik' helt [?]
It seems familiar, it can stink 'in my cup
Det virker bekendt, det kan stink' i min kop
The 'adrenaline that can pump' in that friend '
Det' adrenalin der kan pump' i den ven'
But it looks like cocaine on that scene
Men det ligner kokain på den scene
The time from people they clap to there '[?]
Det tiden fra folk de klapper til der' [?]
There's shots so mom came to dad
Der' shots så mamma kom til pappa
It is progressing rapidly
Det går voldsomt fremaf
So many cheap bitches in that piss they call rap
Så mange billige bitches i det pis de kalder rap
But it's a real hater who goes with me home tonight
Men det en vaske ægte hater der går med mig hjem i nat
And sales figures are something that control my smile
Og salgstal er noget der styrer mit smil
Shoots video on a cam more expensive than your bi-i-il
Skyder video på et cam der er dyrere end din bi-i-il
And you want to play all over the country bitch, save yourself
Og du vil spille i hele landet kælling, spar dig
I do it in half the time it takes you
Jeg gør det på den halve tid det tar' dig
[Chorus: Mr. Mo]
[Omkvæd: Mr. Mo]
They want to take what I have but they end up in the trap
De vil ta' det jeg har men de ender i fælden
Only dream of the VIP but they rarely find me
Drømmer kun om VIP'en men de finder mig sjældent
Because I bring it to the street to family and friends
For jeg bringer det til gaden til familie og venner
Concentrated on my own while smiling at enemies
Koncentreret om mit eget mens jeg smiler til fjender
They want to take what I have but they end up in the trap
De vil tag det jeg har men de ender i fælden
Only dream of the VIP but they rarely find me
Drømmer kun om VIP'en men de finder mig sjældent
Because I bring it to the street to family and friends
For jeg bringer det til gaden til familie og venner
Concentrated on my own while smiling at enemies
Koncentreret om mit eget mens jeg smiler til fjender
[Spacer: 4Pro]
[Mellemstykke: 4Pro]
I saw you smile when you peaked on the roof
Jeg så du smilede da du peakede på dakken
But no nerve without scratches in the paint
Men ingen nerve uden ridser i lakken
I'm only talking about sponsorship and free bar so you want it
Jeg snakker kun om spons og fri bar så du vil ha' det
You do not get jobs inside the vega or the club from it
Du får ik' jobs inde på vega eller klubben af det
I saw you smile when you peaked on the roof
Jeg så du smilede da du peakede på dakken
But no nerve without scratches in the paint
Men ingen nerve uden ridser i lakken
I'm only talking about sponsorship and free bar so you want it
Jeg snakker kun om spons og fri bar så du vil ha' det
You do not get jobs inside the vega or the club from it
Du får ik' jobs inde på vega eller klubben af det
[Chorus: Mr. Mo]
[Omkvæd: Mr. Mo]
They want to take what I have but they end up in the trap
De vil ta' det jeg har men de ender i fælden
Only dream of the VIP but they rarely find me
Drømmer kun om VIP'en men de finder mig sjældent
Because I bring it to the street to family and friends
For jeg bringer det til gaden til familie og venner
Concentrated on my own while smiling at enemies
Koncentreret om mit eget mens jeg smiler til fjender
4Pro Til Livet Os Skiller If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS