Alf robertson - Mitt land Lyrics (English Translate)

English
Swedish
And I'm a church boat on the shores of Lake Siljan
Och jag är en kyrkbåt vid Siljans strand
I am the figure Rosenbom in the navy Karlskrona
Jag är figuren Rosenbom i flottans Karlskrona
And I am Bohuslän's barren rocks and sand
Och jag är Bohusläns karga stenar och sand
I am Riddarfjärden's clear blue water
Jag är Riddarfjärdens klarblå vatten
And I'm the bus station on the square in Söderhamn
Och jag är busstationen på torget i Söderhamn
I am Kungsgatan's flashing light at night
Jag är Kungsgatans blixtrande ljus om natten
And I am all the flowers in Roslagen's embrace
Och jag är alla blommorna i Roslagens famn
I'm Vinga's salty, fresh westerly wind
Jag är Vingas salta, friska västvind
And I am Hälsingland's magical buzzing forest
Och jag är Hälsinglands trollska susande skog
I am the summer garden's swinging wooden gate
Jag är sommarhagens svängande trägrind
And I'm the table at an old southern tavern
Och jag är bordet på en gammal söderkrog
I'm Djurgår'n and Brynäs at Hovet
Jag är Djurgår'n och Brynäs på Hovet
And I'm Thore Skogman in Malmö Folkets Park
Och jag är Thore Skogman i Malmö Folkets Park
I'm a bathing kid on summer vacation
Jag är en badande unge på sommarlovet
And I am Småland's wooded land
Och jag är Smålands skogbevuxna mark
I'm this afternoon's Aftonblad and Expressen and tonight's Aktuellt on TV 1
Jag är eftermiddans Aftonblad och Expressen och kvällens Aktuellt i TV 1
I'm the huge PUB and NK stress
Jag är den väldiga PUB- och NK-stressen
I'm more Värmland than a Värmlander has ever seen
Jag är mera Värmland än en värmlänning nånsin har sett
I'm the midsummer pole on the green meadow
Jag är midsommarstången på den gröna ängen
And I am the pale red light of the Advent star
Och jag är adventsstjärnans blekröda ljus
I'm Lucian with the crown and coffee on the bed
Jag är Lucian med kronan och kaffe på sängen
And I'm the Saturday night dance in Åmåls Folkets Hus
Och jag är lördagskvällsdansen i Åmåls Folkets Hus
I am the mighty light of the midnight sun
Jag är midnattssolens mäktiga sken
And I'm a package from Ellos in Borås
Och jag är ett paket ifrån Ellos i Borås
I'm the Violin from the bookstore in Flen
Jag är Violen från bokhandeln i Flen
And I'm the time clock at Asea in Västerås
Och jag är stämpeluret hos Asea i Västerås
I'm Povel Ramel and I'm Evert Taube
Jag är Povel Ramel och jag är Evert Taube
And I'm Pettersson-Berger in the third channel
Och jag är Pettersson-Berger i treans kanal
I'm a suit from KappAhl in a wardrobe
Jag är kostym från KappAhl i en garderob
And I'm Karl XVl Gustaf in the White Sea Hall
Och jag är Karl XVl Gustaf i Vita Havets sal
I love my country and the people who live here, although of course I question some things that happen around me
Jag älskar mitt land och människorna som bor här, även om jag naturligtvis ifrågasätter ett och annat av sådant som händer omkring mig
But the love and feeling for the country where I was born and where I live, no one can take it away from me
Men kärleken och känslan för det land där jag är född och där jag lever, den kan ingen ta ifrån mig
For the miles of forests and all the rivers and lakes and people, they are a part of myself
För de milsvida skogarna och alla älvarna och sjöarna och människorna, de är en del av mig själv
And the people who live here, I believe in them in a world that sometimes does not really know what it wants, but I am happy that I get to live and that I get to live in Sweden
Och människorna som bor här, dem tror jag på i en värld som ibland inte riktigt vet vad den vill, men jag är glad över att jag får leva och att jag får bo i Sverige
Alf robertson Hundar och ungar och hembryggt äppelvin If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS