Anton - Dam radę Lyrics (English Translate)

English
Polish
From the beginning, I believed that I have talent
Od początku wierzyłem w to że mam talent
But I didn't know how to use it, I had
Tylko nie wiedziałem jak go wykorzystać miałem
Twice a week during training in the goalie I stood
Dwa razy w tygodniu na treningu w bramce stałem
I was throwing after the ball because that was the only thing I could do
Rzucałem się za piłką, bo tylko to umiałem
Always only rap on these headphones
Zawsze tylko rap na tych słuchawkach
If I wanted to, I smoked this blunt
Jak chciałem to paliłem tego blanta
Why should I lean out what a rapper I am
Po co miałem się wychylać jaki ze mnie raper
It is just starting and not smoking for a long time
Dopiero staruje i od dłuższego czasu nie pale
However, I broke down and started writing texts
Jednak się przełamałem zacząłem pisać teksty
Every day I think what lines I can think of
Codziennie myślę jakie mogę rozkminiać wersy
Now it is not important, because I fly calmly
Teraz to mało ważne, bo lecę spokojnie
Now here I am mountain mate
Teraz to ja tutaj jestem góru ziomek
Ref
Ref
Those who do not believe can not cope
Nie dają sobie rady Ci którzy nie wierzą
Only those who are in a hurry fall
Upadają tylko ci co się śpieszą
I drive a Toyota I never go on foot
Ja jade toyotą nigdy nie idę pieszo
You'll be fine, just believe it
Dasz sobie radę, tylko uwierz w to
[Verse 2]
[Zwrotka 2]
I always believed that in life I would achieve something
Zawsze wierzyłem, że w życiu coś osiągnę
A street of dreams unfulfilled at a low level
Ulica marzeń niespełnionych na niskim poziomie
Well, but all in all, if it wasn't for her, I wouldn't be recording
No ale w sumie gdyby nie ona, to bym nie nagrywał
This rap here, where I will only develop
Tego rapu tutaj, gdzie będę się tylko rozwijał
I don't always have to rhyme, because what for
Nie zawsze muszę rymować, no bo niby po co
I can do it, I repeat these words every night
Dam radę, powtarzam te słowa każdą nocą
Candy raps, AnToN what are you doing here
Cukierkowe rapy, AnToN co ty tu odwalasz
I'm flying in a new school, in red sneakers
Lecę w newschoolu, w czerwonych trampkach
I have an imagination that I am currently using
Mam wyobraźnię, z której aktualnie korzystam
And my journal number is an odd number
A mój numer z dziennika, to liczba nieparzysta
I was always the number one in school
Zawsze byłem tym numerem pierwszym w szkole
Although I don't like being first at the table
Chociaż nie lubię być pierwszy przy stole
Ref
Ref
Those who do not believe can not cope
Nie dają sobie rady Ci którzy nie wierzą
Only those who are in a hurry fall
Upadają tylko ci co się śpieszą
I drive a Toyota I never go on foot
Ja jade toyotą nigdy nie idę pieszo
You can do it, just believe it
Dasz sobie radę, tylko uwierz w to
Anton Creative If you think there is an error in translation, please click here.