ASAP JARDA - Heavyweight (Ft. BLUERAYKORÁNTHUG) Lyrics (English Translate)

English
Slovak
Like Freddie Mercury, it's probably in my blood
Jako Freddie Mercury, to mám asi v krvi
Grenades, Muhammad Ali, I'm the champion as last year
Granáty, Muhammad Ali, jsem šampion jak vloni
Like I weighed a ton, like I drove a Boeing
Jako bych vážil tuny, jako bych řídil Boeing
I'll jump on those heads, heavyweight on those bastards
Skočim jim na ty hlavy, heavyweight na ty zmrdy
Like Freddie Mercury, it's probably in my blood
Jako Freddie Mercury, to mám asi v krvi
Grenades, Muhammad Ali, I'm the champion as last year
Granáty, Muhammad Ali, jsem šampion jak vloni
Like I weighed a ton, like I drove a Boeing
Jako bych vážil tuny, jako bych řídil Boeing
I'll jump on those heads, heavyweight on those bastards
Skočim jim na ty hlavy, heavyweight na ty zmrdy
[Verse 1: ASAP JARDA]
[Verse 1: ASAP JARDA]
When I go to make briquettes, Šikula is with me
Když jdu dělat brikule, je se mnou kozlík Šikula
My rap weighs a hundred tons, like Franta Mikula
Můj rap váží sto tun, jako by byl Franta Mikula
It has such a weight that the cum immediately broke
Má takovou váhu, že se mrdka hnedka rozbila
If it's supposed to be a woman, it's Pawlowska Halina (the fat one)
Kdyby měl bejt ženská, tak je to Pawlowská Halina (ta tlustá)
Hour H, hour, hour H and shit starts on
Začíná hodina H, hodina, hodina H a srát na
Autotun rappers, those dicks wanted to be stars
Autotunový rappery, ty kokoti chtěli bejt stars
I have a truck style, Liazka rides and can't stand
Mam styl kamioňák, Liazka jede a nemůže stát
Rap game Patras, for others she is already fast
Rap game Patrasová, pro ostatní už je nerychlá
Don't be so hysterical, Jarda will fuck you at home
Nebuď tak hysterická, Jarda tě doma zmrdá
I'll spank you and you'll be happy, I'll keep loving you
Ti naplácám a budeš šťastná, budu tě milovat dál
If I don't earn now, if I don't earn now
Jestli teď nevydělám, jestli teď nevydělám
So again the factory, again without life for 20k
Tak zas fabrika, zas bez života za 20k
[Bridge: ASAP JARDA]
[Bridge: ASAP JARDA]
ASAP JARDA BLUERAY, ASAP JARDA BLUERAY
ASAP JARDA BLUERAY, ASAP JARDA BLUERAY
ASAP JARDA BLUERAY, ASAP JARDA BLUERAY
ASAP JARDA BLUERAY, ASAP JARDA BLUERAY
[Chorus: ASAP JARDA]
[Chorus: ASAP JARDA]
Like Freddie Mercury, it's probably in my blood
Jako Freddie Mercury, to mám asi v krvi
Grenades, Muhammad Ali, I'm the champion as last year
Granáty, Muhammad Ali, jsem šampion jak vloni
Like I weighed a ton, like I drove a Boeing
Jako bych vážil tuny, jako bych řídil Boeing
I'll jump on those heads, heavyweight on those bastards
Skočim jim na ty hlavy, heavyweight na ty zmrdy
Like Freddie Mercury, it's probably in my blood
Jako Freddie Mercury, to mám asi v krvi
Grenades, Muhammad Ali, I'm the champion as last year
Granáty, Muhammad Ali, jsem šampion jak vloni
Like I weighed a ton, like I drove a Boeing
Jako bych vážil tuny, jako bych řídil Boeing
I'll jump on those heads, heavyweight on those bastards
Skočim jim na ty hlavy, heavyweight na ty zmrdy
[Verse 2: BLUERAYKORANTHUG]
[Verse 2: BLUERAYKORANTHUG]
Czech rap triathlon, heavyweight in the Czech ghetto
Trojboj českýho rapu, heavyweight v českym ghettu
Grabbed like a chain saw from which you fly to the roof (boom)
Urvanej jako řetízkáč, ze kterýho letíš na střechu (boom)
More pa Béčko, more pa Céčko, you went through an infection
More pa Béčko, more pa Céčko, prošel jsi nákazou
No prevention, be sick as fuck is my advantage
Žádná prevence, bejt sick as fuck je mojí výhodou
Raise your flex, your heavy weights, heavyweight and pace
Pozvednout flex, své těžké váhy, heavyweight a tempo
You tried it and you had a hernia permanently
Zkusil jsi to a měl jsi kýlu už natrvalo
She shines like a star when I hold her by the neck
Ona září jako hvězda, když jí držím u krku
Broken scooter after listening to my rap
Zlomená koloběžka po poslechu mýho rapu
I'm flying over the Balkans, shit and I'm in the cockpit
Letim nad Balkánem, zmrde a felím si v kokpitu
Drop bombs while I make Oreo biscuit
Padaj bomby, zatímco si dávám Oreo sušenku
We used to go rap to the cellar in Hradec
Dřív jsme chodili rapovat v Hradci do sklepu
From the sewer up, we already have children of our rap (- rap)
Zo stoky hore, už máme děti svýho rapu (rapu)
We already have children of our rap
Už máme děti svýho rapu
ASAP JARDA Lesejk Holyday If you think there is an error in translation, please click here.