Big Ice & Oral Bee - Hjula På Ferrarien Lyrics (English Translate)

English
Norwegian
The wheels on the Ferrari, they go around and around
Hjula på Ferrarien, de går rundt og rundt
Round and round, round and round
Rundt og rundt, rundt og rundt
The wheels on the Ferrari, they go around and around
Hjula på Ferrarien, de går rundt og rundt
We have dollars in a bundle
Vi har dollars i en bunt
[Hook]
[Hook]
The wheels on the Ferrari, they go around and around
Hjula på Ferrarien, de går rundt og rundt
Oh yeah, we bawler like some playaz, use bundle after bundle
Oh yeah, vi bawler som noen playaz, bruker bunt etter bunt
They say bawling is healthy, so you know we splash cash
De sier bawling er sunt, så du vet vi splasher cash
Ice-A-Lot and Beezy, we're back with another smash
Ice-A-Lot og Beezy, vi er back med nok en smash
[Verse 1]
[Verse 1]
Is in the sun like Ola and his bitch, Kari
Er i sola sånn som Ola og bitchen hans, Kari
Cruiser in a new Ferrari, never bawler below par
Cruiser i en ny Ferrari, bawler aldri under pari
It's me and Ice-A-Lotti, for gold will be what we take in
Det er meg og Ice-A-Lotti, til gull blir det vi tar i
Yep, we boss up with new watches from Bulgari
Jepp, vi bosser opp med nye klokker fra Bulgari
And if I go out on the town, then I'm the one who bitches go in
Og drar jeg ut på byen, så er jeg den som bitches drar i
May I have looked under your bitch's sari
Kan hende jeg har titta under bitchen din sin sari
Maybe she's hollow room I put my cigar in
Kanskje har hun hule rom jeg putta min sigar i
So think before you treat yourself to wine and Calamari
Så tenk deg om før du spanderer vin og Calamari
Ughh, talking broken to your bitch
Ughh, snakker gebrokkent til din bitch
Just to fuck with your bitch
Bare for å fucke med din bitch
Uhh, go hard as hell on your bitch
Uhh, går hardt som pokker på din bitch
Beezyboy Bogdanovich, I rock with your bitch
Beezyboy Bogdanovich, jeg rocker med din bitch
I rock harder than Tom Petty
Jeg rocker hardere enn Tom Petty
Cruiser in a new Ferrari Scaglietti
Cruiser i en ny Ferrari Scaglietti
Make it bigger than the Serengeti
Gjør det biggere enn Serengeti
Bawler big as Alexander Tettey
Bawler big som Alexander Tettey
[Hook]
[Hook]
The wheels on the Ferrari, they go around and around
Hjula på Ferrarien, de går rundt og rundt
Oh yeah, we bawler like some playaz, use bundle after bundle
Oh yeah, vi bawler som noen playaz, bruker bunt etter bunt
They say bawling is healthy, so you know we splash cash
De sier bawling er sunt, så du vet vi splasher cash
Ice-A-Lot and Beezy, we're back with another smash
Ice-A-Lot og Beezy, vi er back med nok en smash
The wheels on the Ferrari, they go around and around
Hjula på Ferrarien, de går rundt og rundt
Oh yeah, we bawler like some playaz, use bundle after bundle
Oh yeah, vi bawler som noen playaz, bruker bunt etter bunt
They say bawling is healthy, so you know we splash cash
De sier bawling er sunt, så du vet vi splasher cash
Ice-A-Lot and Beezy, we're back with another smash
Ice-A-Lot og Beezy, vi er back med nok en smash
[Verse 2]
[Verse 2]
In a Ferrari we cruiser, little loser
I en Ferrari vi cruiser, lille loser
So we are the ones that these lady-birdsa chooser
Så vi er dem som disse lady-birdsa chooser
Hoes with booties and boobies is who we house
Hoes med booties og boobies er hvem vi huser
At the clubs we pell them as bullies
Innpå klubbene vi peller dem som buser
And we take them to our harem
Og vi tar dem til vårt harem
Make masseuses out of selected girls before we knar'em, hah
Gjør massøser ut av utvalgte tøser før vi knar'em, hah
Talking backstroke, backstroke
Snakker backstroke, backstroke
Gets them high like crack smoke, crack smoke
Får dem høye sånn som crack smoke, crack smoke
Beezy likes breezies like Camilla Herrem
Beezy liker sånne breezies som Camilla Herrem
I could offer her some cheap sper-M
Jeg kunne tilbudt hun noe billig sper-M
I'm a nasty figure with no 'nasty icing
Jeg er en nasty figur med no' nasty glasur
And your chick, she has some nasty-ass udder
Og din chick, hun har noen nasty-ass jur
Does she send on a cure if she is stuffy
Sender hun på kur hvis hun er prippen
If she is stuffy from the foot up to the tip of the nose
Hvis hun er prippen ifra foten opp til nesetippen
Ugh, fuckings pripne slut
Ugh, fuckings pripne tøs
When Beezy is in the building, you should let go
Når Beezy er i bygget bør du slippe deg løs
[Hook]
[Hook]
The wheels on the Ferrari, they go around and around
Hjula på Ferrarien, de går rundt og rundt
Oh yeah, we bawler like some playaz, use bundle after bundle
Oh yeah, vi bawler som noen playaz, bruker bunt etter bunt
They say bawling is healthy, so you know we splash cash
De sier bawling er sunt, så du vet vi splasher cash
Ice-A-Lot and Beezy, we're back with another smash
Ice-A-Lot og Beezy, vi er back med nok en smash
The wheels on the Ferrari, they go around and around
Hjula på Ferrarien, de går rundt og rundt
Oh yeah, we bawler like some playaz, use bundle after bundle
Oh yeah, vi bawler som noen playaz, bruker bunt etter bunt
They say bawling is healthy, so you know we splash cash
De sier bawling er sunt, så du vet vi splasher cash
Ice-A-Lot and Beezy, we're back with another smash
Ice-A-Lot og Beezy, vi er back med nok en smash
The wheels on the Ferrari, they go around and around
Hjula på Ferrarien, de går rundt og rundt
Oh yeah, we bawler like some playaz, use bundle after bundle
Oh yeah, vi bawler som noen playaz, bruker bunt etter bunt
They say bawling is healthy, so you know we splash cash
De sier bawling er sunt, så du vet vi splasher cash
Ice-A-Lot and Beezy, we're back with another smash, uh
Ice-A-Lot og Beezy, vi er back med nok en smash, uh
[Other: Leo Ajkic]
[Outro: Leo Ajkic]
Ohh wah
Ohh wah
You are listening to Norway's Largest Playaz
Dere hører på Norges Største Playaz
Or, it should actually be called Norway's Biggest Bosses, NSB, but there were some rights issues
Eller, egentlig skulle det hete Norges Største Bosses, NSB, men det ble noe rettighetsproblemer
But no matter, they are Norway's biggest boss playaz, playa bosses no matter
Men uansett, de er Norges største boss playaz, playa bosses uansett
Because there are three types of people
Fordi det fins tre typer folk
You have playaz
Du har playaz
You have haters
Du har hatere
And you have reserves
Og du har reserver
Spare players
Reservespillere
Actually, what I ask reserve players to follow closely, because one day you can become playaz
Egentlig, det eg ber reservespillere, e å følge godt med, fordi en dag kan dere bli playaz
Isje get jealous and hate the player who e out on the field and become a hater yourself, do you understand the point?
Isje bli misunnelig og hat på spilleren som e ute på banen og bli en hater sjøl, skjønner du poenget?
Big Ice & Oral Bee Norges Største Playaz If you think there is an error in translation, please click here.