Bullet Dumas - PSSST! Lyrics (English Translate)

English
Tsong! of caliber
Tsong! de kalibre ang nabubuong
Sentence whenever mentioned
Pangungusap sa tuwing nababanggit
Your decoration name
Ang palamuti mong pangalan
Triyatatatatan this verse is
Triyatatatatan talatang ito'y
Seems to be made up of naughty words joking with friends
Parang binubuo ng malilikot na salitang nagbibiruang magkaibigan
Nagpipikunan, nagkukulitang igan
Nagpipikunan, nagkukulitang igan
Ika nga, 'lika na dito sa'king tabi
Ika nga, 'lika na dito sa'king tabi
Like like, always always
Tulad na tulad, palagi't palagi
Ale, intense ale
Ale, matinding ale
Begging, moaning, wanting to share
Nakikiusap, nabubulol, nais maipamahagi
'lika na diné sa'king or
'lika na diné sa'king tabi
Don't refuse
Wag nang tumanggi
Brain bulb is low and burning
Utak bumbilya'y ubos na't pundi
Ale, intense ale
Ale, matinding ale
Here and here stay
Dito at dito mananatili
Psst!
Psst!
Tsong! quality bearing of
Tsong! de kalidad ang tindig ng
Every syllable to be disturbed and
Bawat pantig na maliligalig at
Umiibig, umaaligid, matinik
Umiibig, umaaligid, matinik
'lika
'lika
Bullet Dumas Bullet Dumas EP If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS