Contra Auguste - Vandrer (Ft. Ham Den Lange) Lyrics (English Translate)

English
Danish
I'm looking but can not find peace, have a stone in my shoe
Jeg leder men kan ik finde roen, har en sten I skoen
And headphones In a phone
Og headphones I en telefon
That plays L.O.C. - "Do not talk to anyone"
Der spiller L.O.C. – "Snakker ikk' til nogen"
And a megaphone in which I shout "there is something wrong with me!"
Og en megafon hvori jeg råber ”der er noget galt med mig!”
Not quite but I could just as well
Ikk' helt men det ku' jeg ligeså godt
Because I hide my persona like an actor flop
For jeg skjuler min person som et skuespillerflop
Solitary without money In lined eternal twos
Eneboer uden penge I foret evig toer
Nothing about thinking big, nothing about an angel choir
Ikk' noget med at tænke stort, ikk' noget englekor
Only hear the wind, see my curly face In the cold windows
Hører kun vinden, ser mit krøllede fjæs I de kolde ruder
And my mood comes and goes like people who go to whores (forget it!)
Og mit humør kommer og går som folk der går til luder (glem det!)
Landskamp hoes Lange, hutlihut motherfucker
Landskamp hoes Lange, hutlihut motherfucker
Have a smoke in your mouth, substitute motherfucker
Har en smøg I kæften, substitut motherfucker
But until then, I wade in time with the mob
Men indtil da, vader jeg I takt med pøblen
Those who pursue happiness, those who find a stool in the kitchen
Dem der jagter lykken, dem der finder en skammel I køkkenet
And tightens the loop when life is a sow doped up on psychopharmics
Og strammer løkken når livet er en so dopet op på psykofarmika
Like them I do not know where I am going but I
Som dem ved jeg ikk' hvor jeg skal hen men jeg
[Chorus]
[Omkvæd]
Hiking
Vandrer
The tones of winter darkness have struck me
Vintermørkets toner har ramt mig
Now I am all alone with my thoughts
Nu jeg helt alene med mine tanker
Seeing my life but only what it's missing
Ser mit liv men kun hvad det mangler
So I walk towards the light
Så jeg går mod lyset
X2
X2
[Verse 2 - Ham Den Lange]
[Verse 2 - Ham Den Lange]
Medicine, yes it's fine
Medicin, ja det fint
Spits rhyme, puts a pitcher over
Spytter rim, sætter en kande over
Do not like a world where we ease in a storm
Kan ikk' lide en verden hvor vi letter I en storm
I feel eaten up In a trance, lose energy
Jeg føler mig ædt op I en trance, mister energien
(dull in the head) ketamine, bells of wine, eats a seroquel per hour
(sløv I hovedet) ketamin, bæller vin, æder en seroquel I timen
Not trying to sound cool
Prøver ikk' at lyde cool
Looking a little at the world and dreaming away to the sun of the south
Kigger lidt på verden og drømmer mig væk til sydens sol
Depressive thoughts, winter has hit me I slope
Depressive tanker, vinteren har ramt mig jeg skrænter
There are so many who only think about what they have in banks
Der så mange der kun tænker på hvad de har I banker
And not so much else, very mixed feeling when I stand in the bath
Og ikk' så meget andet, meget blandet følelse når jeg står I badet
I like a drowned pirate after four years in the sea
Jeg som en druknet pirat efter fire år I havet
Dissolved a disembodied individual who does not possess the ability to cry
Opløst et kropløst individ der ikke besidder evnen til at græde
Even though I have lost so much but there is so much
Trods jeg har mistet så meget men sådan er der så meget
Contra Auguste Contra Auguste EP If you think there is an error in translation, please click here.