Edward Sanda - Doar pe a ta (Ft. Ioana Ignat) Lyrics (English Translate)

English
Romanian
You were smiling don't call 112
Tu zâmbeai nu sunai la 112
I would gather, I would drop hearts and he would give me
Adunam, scadeam inimi și-mi dădea
That my missing half is your heart
Că jumătatea mea lipsă e inima ta
Love for me was a complicated feeling
Iubirea pentru mine era un sentiment complicat
You made me feel that without her I would be completely unbalanced
Tu m-ai făcut să simt că fără ea aș fi complet dezechilibrat
Who thinks love passes too easily
Cine crede că dragostea trece prea ușor
He never felt what it means to miss
N-a simțit niciodată ce înseamnă să îți fie dor
From a thousand hearts passed through my palm
Dintr-o mie de inimi trecute prin palma mea
I know you know I only want yours
Eu știu că tu știi că o vreau doar pe a ta
Sometimes I happen to say something nice
Uneori mi se întâmplă să spun și ceva frumos
And being a woman, you understand upside down
Și femeie fiind tu, să înțelegi pe dos
Sometimes my light goes out after a glass
Alteori mi se stinge lumina după un pahar
And you want to throw me in your pocket without your picture
Și ai vrea să mă arunci fără poza ta în buzunar
Handy by nature, without love I would be a mess
Descurcăreț din fire, fără iubire aș fi un încurcat
But you do what you want with me, yesterday tough man, delicate today
Dar tu faci ce vrei din mine, ieri bărbat dur, azi delicat
Who thinks love passes too easily
Cine crede că dragostea trece prea ușor
He never felt what it means to miss
N-a simțit niciodată ce înseamnă să îți fie dor
From a thousand hearts passed through my palm
Dintr-o mie de inimi trecute prin palma mea
I know you know I only want yours
Eu știu că tu știi că o vreau doar pe a ta
Love is an honest game
Dragostea-i un joc cinstit
But the stolen heart does not upset you
Dar inima se fură nu te supăra
When you want to whistle, whistle
Tu când vrei să fluieri, fluieră
And in your palm my heart danced
Și în palma ta a mea inimă a dansat
Who thinks love passes too easily
Cine crede că dragostea trece prea ușor
He never felt what it means to miss
N-a simțit niciodată ce înseamnă să îți fie dor
From a thousand hearts passed through my palm
Dintr-o mie de inimi trecute prin palma mea
I know you know I just want yours?
Eu știu că tu știi că o vreau doar pe a ta?
Edward Sanda Nuanțe de iubire If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS