Egg - Say You Will Lyrics

I wanna know
I wanna know where you've been
I wanna go
I wanna go where you've been
You can stay if you want to
You can be afraid if you want to
Say you will

RELATED LYRICS