El Papi - Mad Attitude Lyrics (English Translate)

English
Norwegian
Hi, I did not greet you
Hei, ha'kke hilst på deg
Want to join me?
Vil du bli med meg?
Join, join
Bli med, bli med
[Verse 1]
[Verse 1]
Let me take you, let me take you to heaven
La meg ta deg, la meg ta deg med til himmelen
Everyone sees it, can you see it? We go up again
Alle ser det, kan du se det? Vi går opp igjen
Let's drink, let's drink
La oss drikke, la oss drikke
You and me, my friend
Du og meg, min venn
Join up
Bli med opp
(Papi, Papi)
(Papi, Papi)
[Chorus]
[Chorus]
Hi, I did not greet you
Hei, ha'kke hilst på deg
Want to join me?
Vil du bli med meg?
Join, join
Bli med, bli med
To heaven with me
Til himmelen med meg
Ha'kke greeted you
Ha'kke hilst på deg
Want to join me?
Vil du bli med meg?
Join, join
Bli med, bli med
Mad Attitude
Mad Attitude
[Chorus]
[Chorus]
Hi, I did not greet you
Hei, ha'kke hilst på deg
Want to join me?
Vil du bli med meg?
Join, join
Bli med, bli med
To heaven with me
Til himmelen med meg
Ha'kke greeted you
Ha'kke hilst på deg
Want to join me?
Vil du bli med meg?
Join, join
Bli med, bli med
[Verse 2]
[Verse 2]
Everyone gets crap
Alle blir drita
Always a Friday yyyy
Alltid en fredag ååå
Can't we go up the hill a little? Ååå
Kan ikke vi dra litt oppi lia? Ååå
(Papi, Papi)
(Papi, Papi)
[Chorus]
[Chorus]
Hi, I did not greet you
Hei, ha'kke hilst på deg
Want to join me?
Vil du bli med meg?
Join, join
Bli med, bli med
To heaven with me
Til himmelen med meg
Ha'kke greeted you
Ha'kke hilst på deg
Want to join me?
Vil du bli med meg?
Join, join
Bli med, bli med
Mad Attitude
Mad Attitude
[Chorus]
[Chorus]
Hi, I did not greet you
Hei, ha'kke hilst på deg
Want to join me?
Vil du bli med meg?
Join, join
Bli med, bli med
To heaven with me
Til himmelen med meg
Ha'kke greeted you
Ha'kke hilst på deg
Want to join me?
Vil du bli med meg?
Join, join
Bli med, bli med
[Bridge]
[Bridge]
Hi, I did not greet you
Hei, ha'kke hilst på deg
Want to join me?
Vil du bli med meg?
Join, join
Bli med, bli med
El Papi Mad Attitude 2019 If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS