Fabster - Lato w mieście (Ft. DJ Tuniziano, Numer Raz, Proceente & Spalto) Lyrics (English Translate)

English
Polish
Palma relax, you have to go ahead and chill
Palma relaks, chillować trzeba śmiało
State of the number for now, let it not rain
Stan Numera na teraz, oby nie lało
Lala it started in the city, so the vacation
Lala to w mieście nastało, więc urlop
Midnight strikes Nana under her breath
Nana pod nosem nucę wybija północ
In the outlines of blocks, calmness favorable
W konturach bloków, spokój sprzyjający
Recovers sharpness, the cutting heat goes out
Odzyskuje ostrość, gaśnie upał tnący
Lower and upper Mokotów and under the hill
Mokotów dolny, górny i pod skocznią
This is how I spend my summer at WWA accidentally
Tak spędzam lato w WWA niechcący
The night awakens the senses lights up the neon lights
Noc budzi zmysły zapala neony
Goes out, daylight, night mode on
Gaśnie, blask dnia, tryb nocny włączony
Cold breweries, from ice cream at the station
Zimne browary, z lodówy na stacji
And hence, curly gibbons
I co za tym idzie, kręcone gibony
Traces of our experiences melted into the asphalt
W asfalt wtopione ślady naszych przeżyć
And it is impossible to measure the cascades of the message
A kaskad przekazu już nie da się zmierzyć
It's summer in the city, dormant style, cool
To lato w mieście uśpiony styl luzak
This is how this muse works, I'm still in it fortunately
Tak działa ta muza, wciąż siedzę w tym na szczęście
[Chorus: Spalto]
[Refren: Spalto]
Days like this, everything is like a goal
Takie dni jak ten, wszystko układa się jak cel
Summer, city actions, game scenes
Letnie, miejskie akcje, gra scen
Days like this end when dawn
Takie dni jak ten kończą się gdy świt
I add the last of my strength and it's time to come back
Dodaję resztki sił i pora wracać
Days like this, everything is like a goal
Takie dni jak ten, wszystko układa się jak cel
Summer city actions, my dream
Letnie miejskie akcje, mój sen
Days like this end when dawn
Takie dni jak ten, kończą się gdy świt
Turns the joint into smoke and it's time to go back
Zamienia jointa w dym i pora wracać
[Verse 2: Proceente]
[Zwrotka 2: Proceente]
Summer in the city, you don't want to do anything
Lato w mieście, nic się nie chce
I'm riding a bike in an "Alohowe" t-shirt
Jadę na rowerze w "Alohowym" t-shirt'cie
Vietnamese soup on Chmielna
Wietnamska zupa na Chmielnej
[?] on a Saska Kępa
[?] na saskiej kępie
It's hot to hell, all I need is a blunt
Znieba leję się żar, wszystko czego mi trzeba to blunt
A beer or two, this day cuts a submersible plan
Piwko albo dwa, tego dnia tnie zatapialny plan
The lucky guy is on vacation
Farciarz wypoczywa na urlopie
The unlucky guy stands with a shovel and kicks
Pechowiec stoi z łopatą i kopie
Loafers smoke cannabis
Obiboki palą konopie
Blocks sink into [?]
Bloki zanurzają się w [?]
Warsaw melanges with atmosphere
Warszawskie melanże z klimatem
On the Vistula, near Poniatoszcz
Nad Wisłą, pod poniatoszczakiem
Asses reveal tattoos
Dupy odsłaniają tatuaże
Dead bodies leave cash at the bar
Trupy zostawiają hajs na barze
A warm summer night gives you wings
Ciepła letnia noc dodaje skrzydeł
The blood alcohol takes us home after dawn
Promile odprowadzają nas do domu po świcie
Then a slight hangover, I will eat scrambled eggs from two eggs
Potem lekki kac, zjem jajecznice z dwóch jaj
The rays of the sun set the mode of the new day
Promienie słońca wyznaczają tryb nowego dnia
Fabster Kontrasty If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS