Faza - KOKA KOLA Lyrics (English Translate)

English
Polish
Drinks coca wheel and you take water x3 my hands are like knives Drinks coca wheel and you take water x3 x3 my hands are like knives and you take water
Pije koka kole a ty bierzesz wodę x3 moje ręce są jak noże Pije koka kole a ty bierzesz wodę x3 x3 moje ręce są jak noże a ty bierzesz wodę
[Verse1]
[Zwrotka1]
You talk about drugs and in real life you drink water in your ass I have such shit I prefer to drink a wheel you say that you have fame and in fact problems at school your talent is poor teeth my leg is over the head
Nawijasz o narkotykach a w realu pijesz wodę w dupie mam takie gówno wole pić sobie kole gadasz że masz fame a tak naprawdę problemy w szkole twój talent to słabe uzębienie moje to noga z głowę
Don't keep in touch with me because he won't last long for someone like you he doesn't even need a knife dick as long as a walrus's teeth I know what luck and money are like a scythe your friend doesn't have a noseTreasure hunt is an old time for you going to the city is like going to the forest through black glasses watching you sometimes I'm already bored
Nie utrzymuj ze mną kontaktu bo długo on nie potrwa na takiego jak ty nawet nie potrzebuje noża chuj tak długi jak zęby u morsa wiem co to szczęście i forsa wzrok tak ostry jak kosa twój kolega nie ma nosa
[CHORUS]
Poszukiwanie skarbu to jest stara czasu dla ciebie pójście na miasto to jak iść do lasu przez czarne okulary cię obserwuje czasami się już nudzę
He drinks coca and you take water x3 my hands are like knives ...
[REFREN]
Faza TRAPez If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS