Fiłoń [PL] - Lolita Lyrics (English Translate)

English
Polish
And you still have so many memories in my head
A w mojej głowie wciąż masz tu tyle wspomnień
Which so hastily rubbing the deeper sense
Które tak pochopnie trąc głębszy sens
And I don't know if you know you're pissing me off terribly
I nie wiem, czy ty wiesz, że wkurwiasz mnie okropnie
Because you think tactlessly and you don't care about the whole world
Bo myślisz nietaktownie, a cały świat masz gdzieś
[Verse]
[Zwrotka]
Everyone wants to be so trendy, glamor
Każda chce być taka trendy, glamour
Feszynists everywhere, homie, from junior high schools
Wszędzie feszynistki, ziom, z gimnazjalnych szkół
Hey, blogger, I wish you a kick from life
Ej, blogerko, życzę ci od życia kopa
So that you finally understand that this road is fopa
Żebyś w końcu zrozumiała, że ta droga jest fopa
Excuse me, my mademoiselle
Excuse me, moja mademoiselle
You forgot that in women the most precious thing is grace
Zapomniałaś, że u kobiet najcenniejszy jest wdzięk
So take off what's fashionable, put on what you like
Więc zdejmij to, co modne, załóż to, co lubisz
Because the guy's fucked up, it'll make you a little fat, fucking
Bo facet ma wysrane, cię lekko to pogrubi, kurwa
In fact, our favorite thing to do is watch you naked
Tak na dobrą sprawę najbardziej lubimy oglądać was nagie
So fuck the fucking man, what are they gonna say
Więc pierdol, kurwa, ziom, co tam będą gadać
That it is not appropriate, it is not appropriate, blah blah blah
Że tak nie wypada, nie przystoi, bla bla bla
Let's make anarchy, emotions, here and now
Zróbmy anarchię, emocje, tu i teraz
Let the rest get away to complain to the computer
Niech reszta wypierdziela się żalić do komputera
But in the end I ask you for one thing ... shake your ass, not your nose
Ale na koniec cię o jedno proszę... kręć dupą, nie nosem
Did you get me If not, these are the last questions once again
Zrozumiałaś mnie? Jak nie, to jeszcze raz ostatnie kwestie
At the end, here is one thing please ... shake your ass, not your nose
Na koniec tu cię o jedno proszę... kręć dupą, nie nosem
[Chorus]
[Refren]
And you still have so many memories in my head
A w mojej głowie wciąż masz tu tyle wspomnień
Which so hastily rubbing the deeper sense
Które tak pochopnie trąc głębszy sens
And I don't know if you know you're pissing me off terribly
I nie wiem, czy ty wiesz, że wkurwiasz mnie okropnie
Because you think tactlessly and you don't care about the whole world
Bo myślisz nietaktownie, a cały świat masz gdzieś
Dear listener, this is not a diss on the virgins, but if you think that this song was not about you ... then you are wrong. Peace yo, love, greetings, kisses, kicio
Droga słuchaczko, to nie jest diss na panny, ale jeżeli uważasz, że ten kawałek nie był o tobie... to się mylisz. Peace joł, kocham, pozdrawiam, buziaki, kicio
[Text and notes on Rap Genius Polska]
[Tekst i adnotacje na Rap Genius Polska]
Fiłoń [PL] Myślodsiewnia If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS