Frederick Delius - Silkesko over gylden Læst Lyrics (English Translate)

English
Danish
I have a Virgin attached to me '!
Jeg har mig en Jomfru fæst'!
I have a nice Virgin attached '!
Jeg har mig en dejlig Jomfru fæst'!
No one is like her on God's sunlit earth
Ingen er som hun paa Guds sollyse Jord
Not a single one
Ikke en eneste en
Like the Sky in the South and Like the Snow in the North
Som Himlen i Syd og som Sneen i Nord
Is she clean
Er hun ren
But there is Earthly Joy in my Heaven
Men der er Jorderigs Fryd i min Himmel
And Flames Standing By My Snow
Og Flammer der staar af min Sne
No Summer Rose is Redder
Ingen Sommers Rose er rødere
Than her Eye is black
End hendes Øje er sort
Frederick Delius 7 Danske sange If you think there is an error in translation, please click here.