Funda Arar - Geciken Gozyasi Lyrics (English Translate)

English
Turkish
The one who took his load is gone
Yükünü almış giden gitti
He falls into his deep nook into his sleep
Derin kuytusuna dalar uykusuna
His blood is frozen, he is hurt
Kanı donmuş canı yanmış
I don't know what to call it straight up and in front of it
Doğrulup önüne ne denir bilemem
Separation hurts so much, did the wounds ever bleed
Ayrılık bu kadar acıtır yaralar kanatır mıydı hiç
Delayed tears don't solve anything
Geciken gözyaşı hiç bir şey çözmez
Accumulating memories are silent from dry lips
Biriken anılar susuyor kurumuş dudaktan
A last word spilled, don't come back
Dökülen son bir söz, dönme
Separation hurts so much, did the wounds ever bleed
Ayrılık bu kadar acıtır yaralar kanatır mıydı hiç
Delayed tears don't solve anything
Geciken gözyaşı hiç bir şey çözmez
Accumulating memories are silent from dry lips
Biriken anılar susuyor kurumuş dudaktan
One last word spilled, don't go
Dökülen son bir söz, gitme
Another hard winter has passed
Zor bir kış daha geçti
The one who took his load is gone
Yükünü almış giden gitti
He falls into his deep nook into his sleep
Derin kuytusuna dalar uykusuna
His blood is frozen, he is hurt
Kanı donmuş canı yanmış
I don't know what to call it straight up and in front of it
Doğrulup önüne ne denir bilemem
Separation hurts so much, did the wounds ever bleed
Ayrılık bu kadar acıtır yaralar kanatır mıydı hiç
Delayed tears don't solve anything
Geciken gözyaşı hiç bir şey çözmez
Accumulating memories are silent from dry lips
Biriken anılar susuyor kurumuş dudaktan
One last word spilled, don't come back
Dökülen son bir söz, dönme
Separation hurts so much, did the wounds ever bleed
Ayrılık bu kadar acıtır yaralar kanatır mıydı hiç
Delayed tears don't solve anything
Geciken gözyaşı hiç bir şey çözmez
Accumulating memories are silent from dry lips
Biriken anılar susuyor kurumuş dudaktan
One last word spilled, don't go
Dökülen son bir söz, gitme
Funda Arar Sessiz Sinema If you think there is an error in translation, please click here.