Jolina Magdangal - Sana Lyrics (English Translate)

English
Has no end or boundary
Ay walang dulo o hangganan
I wish there were no more
Sana’y wala nang
Poor or rich people
Taong mahirap o mayaman
I hope there is no fight
Sana’y wala ng away
REFRAIN:
REFRAIN:
I hope it's just love
Sana’y pag-ibig na lang
The think
Ang isipin
When everyone in the world
Nang bawat isa sa mundo
I hope it's just love
Sana’y pag-ibig na lang
The think
Ang isipin
I hope it comes true
Sana’y magkatotoo
I hope you always give
Sana’y laging magbigayan
I hope you always love each other
Sana’y laging magmahalan
I hope people
Sana ang tao’y
‘Not hungry or thirsty
‘Di nagugutom o nauuhaw
I hope not
Sana’y hindi na
Night or day
Gumagabi o umaaraw
I wish there was no summer
Sana’y walang tag-init
I hope there is no winter
Sana’y walang taglamig
REFRAIN:
REFRAIN:
I hope it's just love
Sana’y pag-ibig na lang
The think
Ang isipin
When everyone in the world
Nang bawat isa sa mundo
I hope it's just love
Sana’y pag-ibig na lang
The think
Ang isipin
I hope it comes true
Sana’y magkatotoo
I hope you always give
Sana’y laging magbigayan
I hope you always love each other
Sana’y laging magmahalan
(Instrumental)
(Instrumental)
REFRAIN:
REFRAIN:
I hope it's just love
Sana’y pag-ibig na lang
The think
Ang isipin
When everyone in the world
Nang bawat isa sa mundo
I hope it's just love
Sana’y pag-ibig na lang
The think
Ang isipin
I hope it comes true
Sana’y magkatotoo
I hope you always give
Sana’y laging magbigayan
I hope you always love each other
Sana’y laging magmahalan
I hope you always give
Sana’y laging magbigayan
I hope you always love each other
Sana’y laging magmahalan
Sana
Sana…
Jolina Magdangal A Wish Comes True If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS