Karol’ek - Ślizgawka Lyrics (English Translate)

English
Polish
It was finally snowing, I'm going to the slide
Napadało w końcu śniegu idę na ślizgawkę
I take my friends with me, because it's always better together
Biorę ze sobą kolegów, bo razem zawsze raźniej
And I fly sideways, sideways, sideways because that's the best way
I lecę bokiem, bokiem, bokiem bo tak jest najfajniej
Boys under the block, block, block are playing slide
Chłopcy pod blokiem, blokiem, blokiem bawią się w ślizgawkę
It was finally snowing, I'm going to the slide
Napadało w końcu śniegu idę na ślizgawkę
I take my friends with me, because it's always better together
Biorę ze sobą kolegów, bo razem zawsze raźniej
And I fly sideways, sideways, sideways because that's the best way
I lecę bokiem, bokiem, bokiem bo tak jest najfajniej
Boys under the block, block, block are playing slide
Chłopcy pod blokiem, blokiem, blokiem bawią się w ślizgawkę
[Verse 1]
[Zwrotka 1]
Life's dance floor can be slippery, ballet ends like whiskey
Życiowy parkiet bywa śliski, balet się kończy jak whiske
So much melange and the whole face, it's almost like a miracle from the Vistula
Tyle melanży a morda w całości, to prawie jak cud z nad Wisły
Tell the fuck who doesn't like to drink here, and the water will numb your senses
Powiedz kurwa kto nie lubi tu pić, i wóda znieczula Ci zmysły
And today Friday, you probably will not silt up as everyone fucking loads
A dzisiaj piątek to chyba nie będziesz zamulać jak kurwa ładują wszyscy
Coronavirus reign, you, cool, chill, relax
Koronawirus panujе, ty, spoko, na chillu, na luzie
Soon you won't be able to fucking pour your old wе own garden here
Zaraz nie będziesz się kurwa mógł odlać tu stary wе własny ogródek
Lying in houses on cunt, scrolling zalando, sipping water
Leżycie w domach na pizdach, scrollując zalando, popijając wódę
A slut who likes to slide and pole dance makes more sense
Już więcej sensu ma dziwka, co lubi się ślizgać i tańczyć na rurze
[Bridge]
[Bridge]
I like to fly sideways and I hate myself for that
Ja to se lubię bokiem polatać i za to siebie nienawidzę
Because we have summer or January, the streets are always slippery
Bo u nas lato czy styczeń, to zawsze są śliskie ulice
How many times have I sneaked in here, I don't even fucking count
Ile razy się tu prześlizgałem, to kurwa nawet nie liczę
I move sideways it is slippery like a dick, I am inhibited by a rough life
Sunę se bokiem jest ślisko jak chuj, hamuje mnie szorstkie życie
[Chorus]
[Refren]
It was finally snowing, I'm going to the slide
Napadało w końcu śniegu idę na ślizgawkę
I take my friends with me, because it's always better together
Biorę ze sobą kolegów, bo razem zawsze raźniej
And I fly sideways, sideways, sideways because that's the best way
I lecę bokiem, bokiem, bokiem bo tak jest najfajniej
Boys under the block, block, block are playing slide
Chłopcy pod blokiem, blokiem, blokiem bawią się w ślizgawkę
It was finally snowing, I'm going to the slide
Napadało w końcu śniegu idę na ślizgawkę
I take my friends with me, because it's always better together
Biorę ze sobą kolegów, bo razem zawsze raźniej
And I fly sideways, sideways, sideways because that's the best way
I lecę bokiem, bokiem, bokiem bo tak jest najfajniej
Boys under the block, block, block are playing slide
Chłopcy pod blokiem, blokiem, blokiem bawią się w ślizgawkę
[Verse 2]
[Zwrotka 2]
Kids from dirty cages, kids from difficult mothers
Dzieciaki z brudnych klatek, dzieciaki trudnych matek
Call your dad because he's tired again and he's sitting under the beater
Zawołaj tatę, bo znowu się zmęczył i siedzi se pod trzepakiem
Dad overcame the salary, and he still hasn't fucking this one in his hand
Tata przejebał wypłatę, a jeszcze kurwa tej nie miał w łapie
Housing estate Copperfield, where it appears, the paper disappears there
Osiedlowy Copperfield, gdzie się pojawia to tam znika papier
The guys like to slide, shoes and they like skates
Chłopaki lubią się ślizgać, buty a na butach łyżwa
A scar on my head, traces of battles, scrubs the bowl as I drift
Na głowie blizna, ślady po bitwach, szoruje miska jak robię drifta
And don't be naive like a child, because even when it gets warm
I nie bądź naiwny jak dziecko, bo nawet jak zrobi się ciepło
Then you can fucking stay here on the ice with your depression
To możesz tu kurwa se zostać na lodzie ze swoją depresją
[Chorus]
[Refren]
It was finally snowing, I'm going to the slide
Napadało w końcu śniegu idę na ślizgawkę
I take my friends with me, because it's always better together
Biorę ze sobą kolegów, bo razem zawsze raźniej
And I fly sideways, sideways, sideways because that's the best way
I lecę bokiem, bokiem, bokiem bo tak jest najfajniej
Boys under the block, block, block are playing slide
Chłopcy pod blokiem, blokiem, blokiem bawią się w ślizgawkę
It was finally snowing, I'm going to the slide
Napadało w końcu śniegu idę na ślizgawkę
I take my friends with me, because it's always better together
Biorę ze sobą kolegów, bo razem zawsze raźniej
And I fly sideways, sideways, sideways because that's the best way
I lecę bokiem, bokiem, bokiem bo tak jest najfajniej
The boys at the block, block, block are playing slide
Chłopcy pod blokiem, blokiem, blokiem bawią się w ślizgawkę
Karol’ek Jumanji If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS