Lustans lakejer - Vackra Djur (Ft. Jan Lundqvist) Lyrics (English Translate)

English
Swedish
She had the surface, had depth and charm oh
Hon hade ytan, hade djup och charm åh
I could always give you what you dreamed oh
Jag kunde ge dig alltid du drömt åh
So get together now and come with me, come
Så ta dig samman nu och följ med mig, kom
To a world where nothing is forbidden
Till en värld där inget är förbjudet
What I do is not the sixth commandment
Det jag gör är inte sjätte budet
Nothing can be taken for granted anymore
Ingenting kan längre tas för givet
But everything you see here is a part of life
Men allt du ser här är en del av livet
Beautiful animals do ugly things too
Vackra djur gör fula saker även dem
Beautiful animals do ugly things over and over again
Vackra djur gör fula saker gång på gång
Beautiful animals can take you to a new level
Vackra djur kan ta dig till en ny nivå
But if you'm shocked by this, just go
Men om du chockas av det här så bara gå
Oh, just go
Åh, bara gå
Get on your knees and pray to God for mercy now
Ner på knä och be till Gud om nåd nu
Oh they are expensive all good advice now
Åh de är dyra alla goda råd nu
Maybe you have bitten off too much
Kanske har du bitit av för mycket
Maybe you're losing the whole paragraph
Kanske att du mister hela stycket
Beautiful animals do ugly things too
Vackra djur gör fula saker även dem
Beautiful animals do ugly things over and over again
Vackra djur gör fula saker gång på gång
Beautiful animals are nothing to trust
Vackra djur är ingenting att lita på
If you are attracted to this, just go to
Om du lockas av det här gå bara på
Beautiful animals do ugly things too
Vackra djur gör fula saker även dem
Beautiful animals do ugly things over and over again
Vackra djur gör fula saker gång på gång
Beautiful animals are never tamer than that
Vackra djur är aldrig tamare än så
If you are shocked by this, just go for it
Om du chockas av det här gå bara på
Lustans lakejer Åkersberga If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS