Magnus Eliassen - Se og bli sett Lyrics (English Translate)

English
Norwegian
More real if you see it yourself in a video?
Mer ekte om du ser dæ sjøl i en video?
A confirmation that you exist
En bekreftelse på at du eksister
And that your voice contains your words
Og at stemmen din innehold dine ord
Vis mæ kem æ e
Vis mæ kem æ e
Si ka æ should see
Si ka æ bør se
Tell me what you see when you see
Fortell mæ ka du ser når du ser
Do you see me?
Ser du mæ?
Has not happened if no one has seen it
Har det ikke skjedd hvis ingen har sedd det
On an image in a status on the Internet?
På et bilde i en status på Internett?
Are we here, is this where we want to look
Finnes vi her, e det her vi vil leit
Among smiley faces e more real than reality?
Blant smilefjes e mer virkelig enn virkelighet?
Vis mæ kem æ e
Vis mæ kem æ e
Si ka æ should see
Si ka æ bør se
Tell me what you see when you see
Fortæll mæ ka du ser når du ser
Do you see me?
Ser du mæ?
If you feel good, do it better
Føl du dæ bra, gjør det dæ bedre
If others express before envy?
Hvis andre gir uttrykk før misunnelse?
Are there enough compliments in the whole world?
Finnes det komplimenta nok i hele verden?
Small mirror on the wall there, kem e the nicest?
Lille speil på veggen der, kem e den fineste?
Vis mæ kem æ e
Vis mæ kem æ e
Si ka æ should see
Si ka æ bør se
Tell me what you see when you see
Fortæll mæ ka du ser når du ser
Do you see me?
Ser du mæ?
We are more than that
Vi e mer enn det
We think we know
Vi trur vi vet
Do you dream of seeing
Drøm du om å se
And be seen?
Og bli sett?
Show you can e
Vis mæ kem du e
Give me something real
Gi mæ nåkka ekte
Tell me how you feel when I see you
Fortell mæ ka du føl når æ ser dæ
See for yourself
Ser æ mæ sjøl
Magnus Eliassen Maskinisten If you think there is an error in translation, please click here.