Marko Damian - Mravce Lyrics (English Translate)

English
Slovak
I remember waving ants in cereals
Pamätám jak som v cereáliách mával mravce
I've always been a guy who wants more
Odjakživa som bol chalan čo chce viacej
My baba does exotic dances
Moja baba robí exotické tance
Together we are black and white like Vansy
Dokopy sme čiernobiely ako Vansy
I remember waving ants in cereals
Pamätám jak som v cereáliách mával mravce
I've always been a nigger who wants more
Odjakživa som bol neger čo chce viacej
My baba does exotic dances
Moja baba robí exotické tance
Together we are black and white like, like, like Vans
Dokopy sme čiernobiely ako, ako, ako Vans
[Verse 1]
[Verse 1]
How little we fought for a chance
Ako malí sme sa bili o šance
We didn't have buys we slept on the couch
Nemali sme lóve spávali sme na gauči
Mom came back late from work
Mama sa vracala neskoro z práce
Life was neither Fendi nor Givenchy
Život nebol ani Fendi, ani Givenchy
At school I experienced hell
V škole som zažíval hell
They wanted to give me an expel, yeah
Túžili ma dať expel, yeah
There was a lot of
Bolo toho vela
They don't want you to succeed, yeah
Nechcú aby si uspel, yeah
So I went and succeeded
Tak som išiel aj uspel
My phone vibrates today, mail vibrates
Dneska mi vibruje tel, vibruje mail
Ku-kú
Ku-kú
[Chorus]
[Chorus]
I remember waving ants in cereals
Pamätám jak som v cereáliách mával mravce
I've always been a guy who wants more
Odjakživa som bol chalan čo chce viacej
My baba does exotic dances
Moja baba robí exotické tance
Together we are black and white like Vansy
Dokopy sme čiernobiely ako Vansy
I remember waving ants in cereals
Pamätám jak som v cereáliách mával mravce
I've always been a nigger who wants more
Odjakživa som bol neger čo chce viacej
My baba does exotic dances
Moja baba robí exotické tance
Together we are black and white like, like, like, Vans
Dokopy sme čiernobiely ako, ako, ako, Vans
I remember, I remember, I remember (I remember)
Pamätám, pamätám, pamätám (ja sa pamätám)
[Verse 2]
[Verse 2]
Vansy I remember
Vansy pamätám si
How they liked to say I have nothing
Ako ľúbili hovoriť, že nemám nič
Today at the school from which the stars came out
Dneska som na škole z ktorej vyšli hviezdy
You're still local, you're still funny, yeah
Ty si stále miestny, ty si stále smiešny, yeah
I'll take what the universe gives me, it's without flaws
Ja si vezmem, čo mi dá vesmír, je to bez chýb
I'm calling Jasmine to let me flash next to the city, yeah
Volám Jasmine, že nech ma bleskne popri mestských, yeah
White teeth I'm completely fresh, yeah
Biele zuby som úplne svieži, yeah
White baby like it's snowing here, yeah
Biele baby jak keby tu sneží, yeah
I meditate on where I was
Meditujem nad tým kde som bol
Where were you when I needed you didn't lift
Kde si bol, keď som potreboval si nedvihol
The road has always been more than a goal for me
Cesta bola pre mňa odjakživa viacej ako gól
I'm writing Doha, I'm writing home mom, I read
Píšem Dohu, píšem domov mame, že som precitol
God gladly tests me
Boh ma skúša rád
And I can't feel your vibe
A necíti tvoj vibe
And the gadjis think they are until I take 9 in my hand and point you in the face
A gadžovia si myslia, že sú on, až kým neberem 9 do ruky a mierim ti na tvár
[Chorus]
[Chorus]
I remember waving ants in cereals
Pamätám jak som v cereáliách mával mravce
I've always been a guy who wants more
Odjakživa som bol chalan čo chce viacej
My baba does exotic dances
Moja baba robí exotické tance
Together we are black and white like Vansy
Dokopy sme čiernobiely ako Vansy
Like Vans, I am, I remember
Ako Vans, ja si, ja si pamätám
Marko Damian Mravce If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS