Mate - Biohaj$ Lyrics (English Translate)

English
Polish
MY LIFE IS ONE GREAT MYSTERY
MOJE ŻYCIE TO JEDNA WIELKA TAJEMNICA
HEY YOU KNOW THAT I DON'T LIKE TO SHARE FRAGMENTS FROM MY LIFE
EJ TY WIESZ ŻE JA NIE LUBIĘ DZIELIĆ SIĘ FRAGMENTAMI Z MEGO ŻYCIA
WHAT IS TRUE I HAVE THIS SNAPCHAT AND OTHER SUCH SHIT YES
CO PRAWDA MAM TEGO SNAPCHATA I INNE TAKIE SHIT TAK
THIS IS AND SO SOMETIMES MORE I HAVE THIS PRIVA TO HIDE
TO I TAK CZASAMI WIĘCEJ MAM TEGO PRIVA DO UKRYCIA
SURE YOU WILL ASK YOU CHICKA FROM WHAT TODAY IT RESULTS
PEWNIE PYTASZ SIĘ TU CHICKA Z CZEGO DZISIAJ TO WYNIKA
THE TRUTH IS TERRIBLE - I REMEMBER HOW I DIDN'T HAVE A LIFE
PRAWDA JEST STRASZNA - PAMIETAM JAK NIE MIAŁEM ŻYCIA
AND IN GENERAL IT WAS WRONG - THERE WAS NO LUX
I OGÓLNIE BYŁO WTEDY ŹLE - NIE BYŁO LUX
EVERYTHING I HAD SOMEWHERE - THEY SAID CHUJ
WSZYSTKO CO OGARŁEM GDZIEŚ - TO ONI SE MÓWILI CHUJ
I REMEMBER TODAY - TODAY CRADLE ME
PAMIETAM DZISIAJ - DO DZISIAJ MNIE KOŁYSA
I COMPLETE EVERYTHING THAT I HAD HERE AND DISAPPEAR
OGARNIAM SOBIE WSZYSTKO CO TU MIAŁEM I ZNIKAM
I WRITE SE A PIECE I EAT PERFECTLY - I SMOKE A LOT
PISZĘ SE KAWAŁEK JADĘ DOSKONALE - DUŻO PALĘ
THEN THEY WILL ASK ME SO WHAT I AM SPEAKING TOO FAST #PIG
POTEM BĘDĄ I TAK SIĘ MNIE PYTAĆ, CO JA TAM SEPLENIE ZE ZA SZYBKO #ŚWINIA
I REMEMBER WHAT WAS AND IS NOT NOW
PAMIETAM TO CO BYŁO A NIE JEST TERAZ
THEY ARE NOT ABOUT THIS GIMB MY STAGE
NIE MÓWIĄ TAKŻE O TYM GIMB MÓJ ETAP
YOU DO KNOW WELL THAT I AM BIO CHEMA
TY DOBRZE WIESZ, ŻE WBIJAM NA BIO CHEMA
AND THIS ALL IS .... IT WAS TO BE A PROVOCATION ... THE MALAY CAME
A TO WSZYSTKO TO .... MIAŁA BYĆ PROWOKACJA... WYSZŁA ŚCIEMA
WE CHAT SE WITH THREE FRIENDS
GADAMY SE Z KUMPLAMI TRZEMA
[Hook]
[Hook]
WE COUNTED ON IT, '
LICZYLIŚMY NA TO, '
THAT THESE BABES WILL BE PLEASING US
ŻE TE LASKI BĘDĄ BŁAGAĆ NAS
WE COUNTED ON OKLALSKI
LICZYLIŚMY NA OKLALSKI
YES O YES
TAK O TAK
WE COUNTED THESE BRANDS ARE EASY STAFF
LICZYLIŚMY ŻE TE MARKI TO EASY STAFF
WE ONLY GOT A DICK IN THE FACE
DOSTALIŚMY TYLKO CHUJEM W TWARZ
[Verse 2]
[Verse 2]
I BLEARED FROM DNA AND I FLY FURTHER PERFECTLY
ODBIŁEM SIĘ OD DNA I LECĘ DALEJ DOSKONALE
YOU REMEMBER WHAT I THROW IN THE WAVE - TRENDS I BURN
TY PAMIETASZ CO RZUCAM W FALE - TRENDY SPALĘ
YOU CAN FUCK HERE - THROW WORDS FALL OUT
TY MOŻESZ DALEJ TU PIERDOLIĆ - RZUCAĆ SŁOWA SZALĘ
CALL ME FAT- BUT WHO ARE FAT FURTHER
NAZYWAĆ MNIE GRUBASEM- ALE KTO TU JEST GRUBASEM DALEJ
I GOT THIS OPPORTUNITY ONCE AND WILL GO
DOSTAŁEM RAZ TĄ SZANSE I BĘDĘ SZEDŁ
LIKE A DRY ROAD, AS SHASHHA WILL WALK
NICZYM SUCHĄ SZOSZĄ JAK SZASZA BĘDĘ SZEDŁ
AND I WILL ONLY HEAR THE RISING OF TREES
I BĘDĘ TYLKO SŁYSZAŁ SZELST DRZEW
WHAT THEY WILL SAY TO ME - CHOOSE ME ....
CO BĘDA MI MÓWIŁY - WYBIERZ MNIE....
I REMEMBER THESE GIRLS WHO SMILE AT ME
PAMIĘTAM TE DZIEWCZYNY CO UŚMIECHAŁY DO MNIE SIĘ
THEN YOU ASKED WHEN I FUCK A CONCRETE
POTEM SIE PYTAŁY KIEDY ROZPIERDOLE KONKRET JE
THEN THEY OFFERED THEIR TURNED WHEN IT WAS WRONG
POTEM SIĘ OBRAŻAŁY ODWRACAŁY KIEDY BYŁO ŹLE
NOW, ON THIS STREET I DO NOT EVEN ANSWER THIS HELLO
TERAZ JA NA TEJ ULICY NAWET NIE ODPOWIADAM TEGO CZEŚĆ
YOU WILL NOT BE FUCKING ME WHAT'S BAD
NIE BĘDZIESZ TU MNIE JEBAŁ CO JEST ZŁE
UNINTERRUPTED TRANSMISSION - SMS FLIES
NIE PRZERWANY PRZEKAZ - LECI SMS
IF YOU ARE NOT READY, JUST FUCK YOURSELF
JEŚLI NIE JESTEŚ GOTOWY NA TO TYLKO PIERDOL SIĘ
BECAUSE YOU WILL FUCK ME HERE - AND I'M GOING TO PUB UP !!!
BO ZARAZ TU WYJEBIE MNIE - I PÓJDĘ ODKUĆ SIĘ EJ!!!
[Hook]
[Hook]
WE COUNTED ON IT, '
LICZYLIŚMY NA TO, '
THAT THESE BABES WILL BE PLEASING US
ŻE TE LASKI BĘDĄ BŁAGAĆ NAS
WE COUNTED ON OKLALSKI
LICZYLIŚMY NA OKLALSKI
YES O YES
TAK O TAK
WE COULED THESE BRANDS ARE EASY STAFF
LICZYLIŚMY ŻE TE MARKI TO EASY STAFF
WE ONLY GOT A DICK IN THE FACE
DOSTALIŚMY TYLKO CHUJEM W TWARZ
[Verse 3]
[Verse 3]
GOOD FORCE OF GOOD IN THIS SHOE
DOBRA ODKUCIE DOBRA W TYM BUCIE
YOU DON'T KNOW WHAT STORY I WILL TELL YOU CLICK I LIKE IT
NAWET NIE WIESZ JAKĄ HISTORIĘ CI POWIEM KLIKNIEJ TO LUBIĘ
I LOVE IT OR GIVE US WRRRYYYY
TO KOCHAM ALBO DAJ NAM WRRRYYYY
BECAUSE THERE IS HERE I LIKE IT - FUCKERS CALL THE DOGS
BO TU SIE ZACZYNA TO LUBIĘ - KURWY DZWONIĄ NA PSY
THEY DON'T UNDERSTAND THAT THE TIME IS COMING
ONE NIE POJMUJĄ, ŻE NADCHODZI TEN CZAS
GIVE ME THIS KNIFE SO THICK IS THE MIST HERE
DAWAJ MI TEN NÓŻ TAKA GĘSTA JEST TUTAJ MGŁA
ALTHOUGHLY FEW TIMES OF LIFE HAS GIVEN ME A FACE
CHOCIAŻ PARĘ RAZY ŻYCIE DAŁO MI PORZĄDNIE W TWARZ
Mostly, it only allowed me to endure
PRZEWAŻNIE DAŁO TYLKO BYM WYTRZEŹWIAŁ
AND NOW SEE ONLY - SEE BELL
I TERAZ ZOBACZ TYLKO - ZOBACZ DZWKO
IN A FEW YEARS, I WILL GIVE THESE BANKNOTES TO WHORES
ZA PARĘ LAT TO BĘDĘ DAWAŁ TE BANKNOTY DZIWKOM
LOOKING AT THESE ASSES
PRZYGLĄDAJĄC SIĘ IM TYŁKOM
AND THIS ONLY .....
I TO TYLKO.....
SO IF NOW YOU HAVE ANY AMENT HOLLY BIBLE HERE
WIĘC JEŚLI TERAZ MASZ TU JAKIŚ AMENT HOLLY BIBLE
I DON'T SEE THE SENSE OF GOING FURTHER HERE - IF ZOMEK IS JUDAS
NIE WIDZĘ TUTAJ SENSU IŚCIA DALEJ - JESLI ZIOMEK JEST JUDASZEM
ASEM - TELL ME, GIVE ME A LITTLE - THERE IS SOMETHING WITH DUST
ASEM - NO MI MÓWI DAJ MI TROCHĘ - NA MYŚLI COŻ Z PROCHEM
YOU REALLY EAT PLATES - THIS IS NOT WHY I DID BIO CHEM
NAPRAWDĘ JEŚTEŚ PŁYTKI - NIE PO TO CHODZIŁEM NA BIO CHEM
[Hook]
[Hook]
WE COUNTED ON IT, '
LICZYLIŚMY NA TO, '
THAT THESE BABES WILL BE PLEASING US
ŻE TE LASKI BĘDĄ BŁAGAĆ NAS
WE COUNTED ON OKLALSKI
LICZYLIŚMY NA OKLALSKI
YES O YES
TAK O TAK
WE COULED THESE BRANDS ARE EASY STAFF
LICZYLIŚMY ŻE TE MARKI TO EASY STAFF
WE ONLY GOT A DICK IN THE FACE
DOSTALIŚMY TYLKO CHUJEM W TWARZ
Mate Haj$edukacja If you think there is an error in translation, please click here.