Mate - Najebator Lyrics (English Translate)

English
Polish
BETTER CHANGE DIRECTION WHAT YOU CAN KNOW ABOUT IT
LEPIEJ ZMIEŃ KIERUNEK CO TY MOŻESZ O TYM WIEDZIEĆ
FULL OF FLAR CONCERTS ASS IN SORT
PEŁNO FLAR KONCERTY DUPY W SORCIE
I LIVE HERE SE PLEASANTLY FUCK HIM IN THE CAKE
JA TU ŻYJE SE PRZYJEMNIE WYPIERDALAJ GO GO W TORCIE
THIS IS THE STEREOTYPE YOU LIVE HERE BECAUSE IN BANIA STILL STEREO
TAKIM ŻYJESZ TU STEREOTYPEM BO NA BANII WCIĄŻ STEREO
Come FUCK HERE IN THE CROWD AND YOU HAVE SOME ZERO
WYJDŹ TU KURWA W TŁUM A OBCZAISZ JAKIEŚ ZERO
NOT MANY HERE KNOW HOW WHAT TO TRANSLATE IT TO THESE HIENOMS
NIE WIELE TU WIEDZĄ JAK CO TEGO TŁUMACZ TO TYM HIENOM
I HAVE FUCKED HERE ABOUT MY CELEBRO
JA TU ROZPIERDALAM O MAM CELEBRO
ART GIVES A CUT HERE A FILTER FOR INSTA
SZTUKI SIĘ TU KROJĄ DAJĄ FILTR NA INSTA
STUPID WHORES HERE GIVE A PUSH PUNK SE FILTER
GŁUPIE KURWY TU DAJĄ SE FILTRA PSIEGO RYJCA
THERE IS LIVA LEADING, I HERE GRAM LIVA
TAM PROWADZĄ LIVA, JA TU GRAM LIVA
AND NOT A BANGLE, ONLY A HORSEBAN, BUM HERE IS FRANCE
I NIE BANGLA TYLKO KONIOBIJCA, BUM JEST TU FRANCJA
YES WE HAVE A PARTY
EEEJ MAMY IMPREZKĘ
EEEY HOLD FOR A WHILE
EEEJ ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILECZKĘ
YES DON'T SAY NO BECAUSE YOU WILL NOT BE A PIGMON
EEEJ NIE MÓW ŻE NIE BO NIE BĘDZIESZ ZIOMECZKIEM
YES NO FUCK YOU FUCK YOU IN YOUR ASS DONE LEAVING ETERNAL
EEEJ NO KURWA CHUJ WAM W DUPĘ SKORO WYCHODZCIE PRZEDZIEŃ
WE DO BUM HERE AND WHO SITTING IS CHUJ
ROBIMY TUTAJ BUM A KTO SIEDZI TO JEST CHUJ
Nothing to give BIBA TAKES AGAIN GUESTS DO DREAMING TABLE
NIE MA CO UDAWAĆ BIBA TRWA ZNÓW GOŚCIE ROBIĄ DREAMING STÓŁ
WHEN YOU DON'T GET IT LOOK HERE
JAK NIE KUMASZ TEGO TO TU WYJDŹ
WHEN YOU DON'T GET THIS CALL THE DOGS FUCK CHUJ WITH THIS WE ARE ADULTS WE DO SMOKE
JAK NIE KUMASZ TEGO TO DZWOŃ NA PSY KURWA CHUJ Z TYM JESTEŚMY DOROŚLI ROBIMY DYM
EJ IS ANOTHER TIME WHEN HERE FOR YOU GRAM
EJ TO KOLEJNY CZAS KIEDY TUTAJ DLA WAS GRAM
THESE DAPUNY ASS WAVES ARE MAKING US
TE DAPUNY DUPEK FALE ROBIĄ NAM
THIS IS A HOUSE BOM FUCKED THIS WAY I HAVE
TO JEST HOŁ BOM ROZJEBAŁ TAK TEN SPOSÓB MAM
HOW IT IS THAT YOU WON'T MOVE THIS SPEAK
JAK TO JEST ŻE CIE NIE RUSZA TO MÓW
EVERYONE HAS A KEY LISTEN TO MR. MATTHEW WORDS
KAŻDY MA TU KLUCZ SŁUCHAJ PANA MATEUSZA SŁÓW
LET'S GET YOU HERE NOW NO EXCUSES FOR YOUR LEGS
ZARAZ CIĘ TU PODERWIEJMY NO EXCUSES DLA NÓG
BECAUSE FOR A MOMENT A MAN ON THE FLOOR BUM
BO ZA CHWILĘ CZŁOWIEK O PODŁOGĘ BUM
ABOUT THE FLOOR BUM AND HE'S FUCKING NOW SPEAK NOW SPEAK
O PODŁOGĘ BUM I JEST ZAJEBIŚCIE TERAZ MÓW TERAZ MÓW
YES WE HAVE A PARTY
EEEJ MAMY IMPREZKĘ
EEEY HOLD FOR A WHILE
EEEJ ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILECZKĘ
YES DON'T SAY NO BECAUSE YOU WILL NOT BE A PIGMON
EEEJ NIE MÓW ŻE NIE BO NIE BĘDZIESZ ZIOMECZKIEM
YES NO FUCK. FUCK YOU IN YOUR ASS DONE LEAVING EVERYWHERE
EEEJ NO KURWA CHUJ WAM W DUPĘ SKORO WYCHODZCIE PRZEDZIEŃ
THE ENTIRE CITY IN THIS HOURS TODAY DOESN'T COUNT US
CAŁE MIASTO TU GODZIN DZIŚ NIE LICZY NAM
BECAUSE I HAVE LONG HERE I HAVE NOT COUNT HOURS YEARS WITH MATMA TWO
NO BO CHUJ JA TU DAWNO NIE LICZĘ GODZIN LAT Z MATMY DWA
YES I DRIVE HERE AS I DRIVE A FUR
TAK TU PROWADZĘ TAKI LAJF JAK PROWADZĘ FURĄ
IN A FEW YEARS WE ARE SET THICK HERE
ZA PARĘ LAT TO JESTEŚMU TUTAJ USTAWIENI GRUBO
MAKE A HAYS THIS IS SUCH DREAMS
ROBIĆ HAJS TAK TAKIE MAM MARZENIA
AND THAT I DO RAP, THE ASPIRATION IS THEIR FULFILLMENT
A ŻE ROBIĘ RAP TO ASPIRACJA TO ICH SPEŁNIENIA
'YES YES OBJECTION I KNOW ABOUT SEPILATION
'TAK TAK ZARZUT ZNAM WOBEC SEPLENIENIA
NO KAMAN ON AUTOTUNE IS EVERY WORLD
NO KAMAN NA AUTOTUNE TO KAŻDY ŚCIEMA
I HAVE SOMETHING WHAT YOU NEED TODAY UNLESSLY TODAY
JA MAM COŚ CO TOBIE CHYBA DZISIAJ TRZEBA EBA
YOU HAVE BETTER TODAY, YOU HAVE TO FUCK
LEPIEJ MASZ DZISIAJ MUSISZ SIĘ NAJEBAĆ
NO YES I CANNOT JOIN ON MEDICINES
NIE MA TAK JA NIE MOGĘ JAM NA LEKACH
WHAT'S MAN, CHEAT ME HERE, THE NIGHT DON'T WAIT
CO JEST MAN CHLEJ MI TU NOC NIE CZEKA
YES WE HAVE A PARTY
EEEJ MAMY IMPREZKĘ
EEEY HOLD FOR A WHILE
EEEJ ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILECZKĘ
YES DON'T SAY NO BECAUSE YOU WILL NOT BE A PIGMON
EEEJ NIE MÓW ŻE NIE BO NIE BĘDZIESZ ZIOMECZKIEM
YES NO FUCK, FUCK YOUR ASS AS YOU LEAVE OUT EVERYDAY
EEEJ NO KURWA CHUJ WAM W DUPĘ SKORO WYCHODZCIE PRZEDZIEŃ
Mate Haj$edukacja If you think there is an error in translation, please click here.