Melissa Lopes - Life is simple Lyrics (English Translate)

English
Netherlands
Bay hey
Bay hey
Beat as Hannah Montana
Beat als Hannah Montana
Flow like Frenchy Montana
Flow als Frenchy Montana
Do I want to tell you something now
Wil ik je nu iets vertellen
You don't have to call me anymore
Je hoeft me niet meer te bellen
You don't have to tell me anymore
Je hoeft me niets meer te zeggen
You act like you feel me
Jij doet alsof jij mij voelt
I don't know what you're looking for in me
Ik weet niet wat je in mij zoekt
I got that ah
Ik heb die ah
I have that gigi bernal??
Ik heb die gigi bernal??
Don't be surprised when I blow
Don't be surprised when I blow
I got that sauce
Ik heb die saus
And I don't need your applause
En ik hoef niet je applaus
Ey ey ey
Ey ey ey
I also enjoy my life even if you hate me
Ik geniet ook van m’n leven zelfs als jij me haat
Life is simple oh so simple it's not worth it
Life is simple oh zo simple het is het niet waard
Yes yes yes yes fuck all that
Ja ja ja ja fuck all that
That's just sad
That's just sad
Don't join those saddy move vibes
Ga niet mee in die saddy move vibes
Don't get tired, you'll do anything for likes
Wordt je niet moe, je doet alles voor likes
Not my type, yes far from me
Niet mijn type, ja ver van mij
See how much time has passed
Kijk hoeveel tijd is verstreken
I don't have time for those pranks
Ik heb geen tijd voor die streken
Am not on games
Ben niet op games
You're not even a seven
Jullie zijn niet eens een zeven
This is a glock for those haters
Dit is een glock voor die haters
Not even yet
Ben nog niet eens
Started
Begonnen
After the rain it will be sunny
Na de regen wordt 't zonnig
I want tons
Ik wil tonnen
Nothing below, no
Niets eronder, nee
Nothing made up
Niets verzonnen
I have my sins too
Ik heb ook m’n zondes
But I never do it for the fame
Maar ik doe het never voor de fame
But I can't think of you
Maar ik kan niet denken aan jou
I have to think of me now
Ik moet nu denken aan mij
Yes I put everything aside
Ja ik zet, alles opzij
Everything at a glance
Alles op een rij
I feel free when I let go
Ik voel me vrij, als ik los laat
I got that ah
Ik heb die ah
I have that gigi bernal??
Ik heb die gigi bernal??
Don't be surprised when I blow
Don't be surprised when I blow
I got that sauce
Ik heb die saus
And I don't need your applause
En ik hoef niet je applaus
Ey ey ey
Ey ey ey
I also enjoy my life even if you hate me
Ik geniet ook van m'n leven zelfs als jij me haat
Life is simple oh so simple it's not worth it
Life is simple oh zo simple het is het niet waard
You act like you feel me
Jij doet alsof jij mij voelt
I don't know what you're looking for in me
Ik weet niet wat je in mij zoekt
Melissa Lopes Gemini If you think there is an error in translation, please click here.