Napster - ENEMYATTHEGATE Lyrics (English Translate)

English
Polish
Enemy at the gates, but will not come inside
Wróg u bram, ale nie wejdzie do środka
Rebellion and fear, there is war in the air
Bunt i strach, w powietrzu wisi wojna
My whisper is enough to dispel
Mój, szept wystarcza żeby rozwiać
The dust and the sound they left behind / x2
Kurz i dźwięk, który po nich tu pozostał/x2
[Verse 1: Napster]
[Verse 1: Napster]
I close my eyes to walk in black
Zamykam oczy, by w czerni kroczyć
I only open them when I start running
Otwieram je tylko gdy zaczynam biec
Just turn it on, you're about to get lost
Tylko to włącz, zaraz zabłądzisz
Only after the loop will you get the sense
Dopiero po pętli załapiesz sens
Or no, it's hanging there for me
Albo i nie, mi to tam zwisa
You will understand how you clench your jaw
Zrozumiesz mnie, jak szczękę zaciskasz
Fuck fake, only a team here
Pierdolę fejm, tu tylko ekipa
I cut off from you with a white line
Grupą białą kreską się od was odcinam
Let go of this beat and let me write
Puść mi ten bit i daj mi pisać już
I will show them myself what the battle is today
Ja, im sam pokaże co to bitwa dziś
Fuck, they wanted to break our squad more than once
Chuj, w nich chcieli już nie raz rozbić nasz skład
I'm better than Priam, Agamemnon didn't bribe us
Jestem lepszy niż Priam, Agamemnon nie przekupił nas
[Hook: Napster]
[Hook: Napster]
Enemy at the gates, but will not come inside
Wróg u bram, ale nie wejdzie do środka
Rebellion and fear, there is war in the air
Bunt i strach, w powietrzu wisi wojna
My whisper is enough to dispel
Mój, szept wystarcza żeby rozwiać
The dust and the sound they left behind / x2
Kurz i dźwięk, który po nich tu pozostał/x2
[Verse 2: Napster]
[Verse 2: Napster]
Shot (shot), one second (one second)
Strzał (strzał), jeden drugi (jeden drugi)
He fell (he fell), one with the other (one with the other)
Padł (padł), jeden z drugim (jeden z drugim)
See (see), weed and ślugi (weed and ślugi)
Patrz (patrz), weed i szlugi (weed i szlugi)
Cash (cash), liters of water in us
Hajs (hajs), litry wódy w nas
I count a receipt, I collect cash for flow
Licze kwit, zbieram hajs za flow
How do I stick in them, prefer to stick in it today
Jak wbić mam w nich, wole wbić dziś w nią
Weed and gin, or dinx and electricity
Weed i gin, albo dinx i prąd
GTA or HBO
GTA albo HBO
I don't waste time for artificial bonds anymore, because
Już nie tracę czasu dla sztucznych więzi, bo
I was fed up with hypocrisy even in Freshville
Miałem dość, zakłamania nawet we Freshville
Breakdown if I catch it without them
Załamanie jak złapię, to bez nich
Neglect because I felt no pressure
Zaniedbanie bo nieczułem presji
How they wanted to shoot warships here
Jak chcieli tu kręcić wojenki
I ran into them like Jaruzelski
Ja wjechałem w nich jak Jaruzelski
Alexander the Great builds an empire
Aleksander Wielki buduje imperium
The best in the underground long time ago
W podziemiu już dawno najlepszy
With the Black Beauty symphony and turns
Przy czarnej symfonii Black Beauty i skręty
If you want to know what it was like, look at my back
Jak chcesz wiedzieć jak było to spójrz mi na plecy
[Hook: Napster]
[Hook: Napster]
Enemy at the gates, but won't go inside
Wróg u bram, ale nie wejdzie do środka
Rebellion and fear, there is war in the air
Bunt i strach, w powietrzu wisi wojna
My whisper is enough to dispel
Mój, szept wystarcza żeby rozwiać
Dust and sound that they left behind / x2
Kurz i dźwięk, który po nich tu pozostał/x2
Napster VLL WHITX If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS