Psycho Rhyme - Lickitung Lyrics (English Translate)

English
Slovak
Watch, I got it, I'll give it, I'll catch it
Sleduj, já to mám, já to dám, já to vychytám
I lick the quill, you lick my ass like Lickitung
Olizuju brko, ty mně lízej ass jak Lickitung
Watch, I got it, I'll give it, I'll catch it
Sleduj, já to mám, já to dám, já to vychytám
I lick the quill, you lick my ass like Lickitung
Olizuju brko, ty mně lízej ass jak Lickitung
[Chorus]
[Chorus]
Watch, I got it, I'll give it, I'll catch it
Sleduj, já to mám, já to dám, já to vychytám
I lick the quill, you lick my ass like Lickitung
Olizuju brko, ty mně lízej ass jak Lickitung
Watch, I got it, I'll give it, I'll catch you
Sleduj, já to mám, já to dám, já tě nachytám
Kneeling classic, jumps on dicks
Na kolenou klasika, naskakuje na dicka
Watch, I got it, I'll give it, I'll catch it
Sleduj, já to mám, já to dám, já to vychytám
I lick the quill, you lick my ass like Lickitung
Olizuju brko, ty mně lízej ass jak Lickitung
Watch, I got it, I'll give it, I'll catch you
Sleduj, já to mám, já to dám, já tě nachytám
Kneeling classic, jumps on dicks
Na kolenou klasika, naskakuje na dicka
[Verse]
[Verse]
Rhyme approaches - panic, lollipop pops out
Rhyme nabíhá - panika, vysuckuje lollipop
I'm trying to make my own shit, my own shell
Snažím se dělat vlastní shit, vlastní ulita
I take the T-shirt that we don't end up like that too
Beru si na triko, že neskončíme taky tak
I won't be down, calculate it - math
Nebudu dole, si to vypočítej - matika
Naklikám ty views, mami, mami, dej mi like
Naklikám ty views, mami, mami, dej mi like
The bastards have felt the juice, every region is going to me
Zmrdi pocítili juice, jede už mi každej kraj
Win and win or lose, that's you and that's how
Win a win anebo lose, to máš ty a to máš tak
You don't care and Tomáš Klus plays shit guitar
To máš fuk a Tomáš Klus hraje na kytaru shit
Called Sick-Sick-Sicko Rhyme
Nazývanej Sick-Sick-Sicko Rhyme
Every kid already knows this, every hoe, it's fire
Tohle ví už každej kid, každá hoe, je to fire
Sicko, Sicko, Sicko Rhyme, he likes to blame, he likes white
Sicko, Sicko, Sicko Rhyme, tеn rád vine, ten rád bílý
I don't understand your instructions, I'm running the eighth mile now
Nerozumím tvým pokynům, běžím tеď osmou míli
And I shoot senselessly, sometimes I'm a little wrong
A nesmyslně střílim, se někdy trochu mýlim
I will eat the goodies that are still in my closet
Se nažeru těch dobrot, co mi furt leží ve skříni
Feel free to ask me if I put it in my hand
Klidně se mě zeptej, jestli do ruky to dávám
I'll tell you yes, because I'm lying to dumb cows
Ti odpovim, že jo, protože lžu já tupým krávám
Watch, I got it, I'll give it, I'll catch it
Sleduj, já to mám, já to dám, já to vychytám
[Chorus]
[Chorus]
Watch, I got it, I'll give it, I'll catch it
Sleduj, já to mám, já to dám, já to vychytám
I lick the quill, you lick my ass like Lickitung
Olizuju brko, ty mně lízej ass jak Lickitung
Watch, I got it, I'll give it, I'll catch you
Sleduj, já to mám, já to dám, já tě nachytám
Kneeling classic, jumps on dicks
Na kolenou klasika, naskakuje na dicka
Watch, I got it, I'll give it, I'll catch it
Sleduj, já to mám, já to dám, já to vychytám
I lick the quill, you lick my ass like Lickitung
Olizuju brko, ty mně lízej ass jak Lickitung
Watch, I got it, I'll give it, I'll catch you
Sleduj, já to mám, já to dám, já tě nachytám
Kneeling classic, jumps on dicks
Na kolenou klasika, naskakuje na dicka
[Verse 2]
[Verse 2]
Licky-licky-lickuj stick, like me post, it's cool
Licky-licky-lickuj hůl, lajkni mi post, je cool
Write me enough was enough, now I just want to dream first
Napiš mi dost už stačilo, teď už chci jen napřed snům
How to build a dream - by building a house
Jak se staví sen - tak, že postavíš dům
How better day - so that you come here now
Jak se lepší den - tak, že teď přijdeš sem
I can't find my zen, I'm still scattered
Nenacházím svůj zen, jsem pořád rozhozen
I find Zentiva products still around
Nacházím Zentiva výrobky furt kolem
And still sideways, in the club still nose
A furt bokem, v klubu furt nosem
I run to the concert and take it fast hop
Nabíhám na koncert a beru to rychlým hopem
Sir and Madam, don't look at me like that
Pane a paní, nekoukejte na mě takhle
I think I'm a junkie, but I do love like this
Podle vás jsem feťák, ale love dělám takto
I come across as a god when the clock is ticking
Přijdu si jak bohém, když hodiny dělaj tik ťak
I won't buy you right now, wait and then yeah
Teď hned si vás nekoupím, počkej si a pak jo
Psycho Rhyme ADHD If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS