Psycho Rhyme - Bum Lyrics (English Translate)

English
Slovak
Bum Bum rumble music, rum flows
Bum Bum duní music, k tomu teče rum
Chum as we do, we're going zum zum
Čum jak nám to jde zmrde, jedeme zum zum
Alcohol boom boom, I'll never die, there's music left
Alkohol bum bám, nikdy neumřu, zbyde tu hudba
Bum Bum rumble music, rum flows
Bum Bum duní music, k tomu teče rum
Chum as we do, we're going zum zum
Čum jak nám to jde zmrde, jedeme zum zum
Alcohol boom boom, I'll never die, there's music left
Alkohol bum bám, nikdy neumřu, zbyde tu hudba
[Verse 1]
[Verse 1]
It will be as I set it up
Bude to tak jak to nastolím
I'll salt bars, your bitch, she wants it, so she should have it
Nasolím bars, tvoje bitch, ta to chce, no tak má to mít
I race by myself and I still multiply the numbers
Závodím sám ze sebou a pořád čísla násobím
I still do everything I shoot it look at stories, masterpiece
Dělám pořád všechno točím si to koukni na stories, masterpiece
I have my head in the clouds and I don't know how many of you know it
Mám hlavu v oblacích a nevím kolik z vás to ví
That we are not one hit wonder pussies butter
Že nejsme one hit wonder pussies máslový
This is hard shit, west whistle will tell you
Tohle je hard shit, west whistle ti napoví
Go turn on Neflix, and mint teacup
Běž zapni Neflix, k tomu čajíček mátový
[Verse 2]
[Verse 2]
You're not hard nor dope or dick
Ty nejseš hard ani dope ani kokot
So a broke boy like you can fuck his dad
Takže broke boy jako ty ho může hulit tátovi
I hear you negative speech so much tip
Slyším ty záporný řeči tak moc hrot
That he began to draw a swastika on the wall by himself
Že se na zeď sám od sebe začal kreslit kříž hákový
Wow, this is the time to score on the net
Wow,to je doba kdy se bodá na netu
And the crown is raging outside, literally a disaster, we will all die here
A venku řádí korona, doslova pohroma, všichni tu umřeme
It's been so good, no deal with the government
Už bylo načase tak pohoda, s vládou žádná dohoda
Bye, you all burn in a year
Nashle, shoříte všichni do roka
[Chorus]
[Chorus]
Bum Bum rumble music, rum flows
Bum Bum duní music, k tomu teče rum
Chum as we do, we're going zum zum
Čum jak nám to jde zmrde, jedeme zum zum
Alcohol boom boom, I'll never die, there's music left
Alkohol bum bám, nikdy neumřu, zbyde tu hudba
Bum Bum rumble music, rum flows
Bum Bum duní music, k tomu teče rum
Chum as we do, we're going zum zum
Čum jak nám to jde zmrde, jedeme zum zum
Alcohol boom boom, I'll never die, there's music left
Alkohol bum bám, nikdy neumřu, zbyde tu hudba
[Verse 3]
[Verse 3]
So fly, so fly, so fly, I create vibe at home
So fly, so fly, so fly ,doma vytvářím vibe
So high, so high, so high, don't ring, I'm not opening
So high, so high, so high, nezvoň, nevotvírám
I'll never deal with it dude, I'm here to make music
Nebudu to řešit nikdy vole, jsem k tomu tady dělat music
And that's just the point, I have an eight-cylinder beznín in my mouth
A jenom o to jde, mám v puse osmiválec beznín
No motorbike, I make that sound real, you still use Vocodex
Ne žádný motorek, dělám ten sound real, ty používaš furt Vocodex
[Verse 4]
[Verse 4]
You're not hard, neither dope, nor shit
Furt nejseš hard, ani dope, ani hovno
So broke like never before, you can go straight under the bridge
Takže broke jako nikdy, můžeš směr rovnou pod most
I'm just a rhyme and I have a rank
Já jsem jen rhyme a mám hodnost
I like it I've been doing it for years and that's why my 300 tracks today is the amount
Mám to rád dělám to roky a proto mejch 300 tracků dnes je obnos
The world is in shit I see it, but I'm still in the corners
Svět je ve sračkách já to vidím, ale stejně jsem furt v zatáčkách
I'm in control I keep going, Rhyme still just a drug addict
Já to řídím jedu dál, Rhyme stále jenom narkoman
[Chorus]
[Chorus]
Bum Bum rumble music, rum flows
Bum Bum duní music, k tomu teče rum
Chum as we do, we're going zum zum
Čum jak nám to jde zmrde, jedeme zum zum
Alcohol boom boom, I'll never die, there's music left
Alkohol bum bám, nikdy neumřu, zbyde tu hudba
Bum Bum booms music, rum flows
Bum Bum duní music, k tomu teče rum
Chum as we do, we're going zum zum
Čum jak nám to jde zmrde, jedeme zum zum
I drink alcohol, I'll never die, there's music left
Alkohol bum bám, nikdy neumřu, zbyde tu hudba
Psycho Rhyme Psycho Chronic If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS