Rabby Racks - Racks (Ft. Murphy Moer) Lyrics (English Translate)

English
Netherlands
[Hook: Murphy Nut]
[Hook: Murphy Moer]
Everyone wants to smoke like crazy
Iedereen wil blowen als een gek
But in time of trouble, who really means it?
Maar in tijd van problemen, wie meent 't echt?
Nobody knows my stress, fight for every cent
Niemand kent m'n stress, vecht voor elke cent
Then fight for everything I'm entitled to
Vecht dan voor alles waar ik recht op heb
Oh, it also takes a little longer
Oh, het duurt ook iet lang meer
Until I drive that Bempie
Tot ik rij in die Bempie
With some bitches on the backseat
Met wat bitches op de backseat
Much high for that flat screen
Veelste high voor die flatscreen
But for now I want to see those racks
Maar voor nu wil ik die racks zien
[Verse 1: Rabby Racks]
[Verse 1: Rabby Racks]
All I wanted was a little racks
Alles wat ik wou, was een beetje racks
Wanted to help my mother can't stand stress
Wou m'n moeder helpen kan niet tegen stress
Cash for the future, bit for the flex
Cashen voor de toekomst, beetje voor de flex
Nowadays I have to run from the iba3esh
Tegenwoordig moet ik rennen van de iba3esh
Justice wants me in, but they are unlucky
Justitie wil me binnen, maar ze hebben pech
I have to come up with something, can't get out of here
Ik moet wat gaan verzinnen, kan hier niet meer weg
Judges get craftier, sentences get long
Rechters worden sluwer, straffen worden lang
Men are not afraid at all
Mannen zitten binnen zijn totaal niet bang
Sketch everyone for as long as you can
Schetsen iedereen voor zo lang het kan
Matties make matties what's going on
Matties maken matties wat 's er aan de hand
Sketch everyone for as long as you can
Schetsen iedereen voor zo lang het kan
Matties make matties what's going on
Matties maken matties wat 's er aan de hand
[Hook: Murphy Nut]
[Hook: Murphy Moer]
Everyone wants to smoke like crazy
Iedereen wil blowen als een gek
But in time of trouble, who really means it?
Maar in tijd van problemen, wie meent 't echt?
Nobody knows my stress, fight for every cent
Niemand kent m'n stress, vecht voor elke cent
Then fight for all I'm entitled to
Vecht dan voor alles waar ik recht op heb
Oh, it won't be long either
Oh, het duurt ook niet lang meer
Until I drive that Bempie
Tot ik rij in die Bempie
With some bitches on the backseat
Met wat bitches op de backseat
Much high for that flat screen
Veelste high voor die flatscreen
But for now I want to see those racks
Maar voor nu wil ik die racks zien
[Verse 2: Murphy Nut]
[Verse 2: Murphy Moer]
My mom tells me to change, it will all be different
M'n ma zegt me verander, 't wordt allemaal anders
Men get cheated, worse than Ludo Sanders
Mannen worden vals, erger dan Ludo Sanders
Is music acting weird today can I go back to the street
Doet muziek vandaag raar, kan ik terug naar de straat
You can say what you want, that's what made me
Jij kan zeggen wat je wil, dat is wat mij heeft gemaakt
Shine in the dark like a distant star
Schijnen in 't donker als een verre ster
When can I drive that new Benz
Wanneer mag ik rijden in die nieuwe Benz
Wanna share those zeros with my millionaires
Wil die nullen delen met m'n miljonairs
Smooth guys from the gutter and I kick it far
Gladde jongens van de goot en ik kick 't ver
First we were 1, now I'm estranged
Eerst waren we 1, nu ben ik vervreemd
I'm focused on my plan, so I don't count
Ben gefocust op m'n plan, dus tel ik niet mee
First we were 1, now I'm estranged
Eerst waren we 1, nu ben ik vervreemd
I'm focused on my plan, so I don't count
Ben gefocust op m'n plan, dus tel ik niet mee
[Hook: Murphy Nut]
[Hook: Murphy Moer]
Oh, it won't be long
Oh, het duurt niet lang meer
Until I drive that Bempie
Tot ik rij in die Bempie
With some bitches on the backseat
Met wat bitches op de backseat
Much high for that flat screen
Veelste high voor die flatscreen
But for now I want to see those racks
Maar voor nu wil ik die racks zien
Oh, it won't be long
Oh, het duurt niet lang meer
Until I drive that Bempie
Tot ik rij in die Bempie
With some bitches on the backseat
Met wat bitches op de backseat
Much high for that flat screen
Veelste high voor die flatscreen
But for now I want to see those racks
Maar voor nu wil ik die racks zien
[Outro]
[Outro]
Rabby Racks Racks EP If you think there is an error in translation, please click here.