Sayedar - Drakula Lyrics (English Translate)

English
Turkish
I'm as real as my step, as far as my steps
Adım kadar gerçeğim, adımlarım kadar ilerledim
I chose this path and my test on the waterway, I
Bu yolu seçtim ve su yolunda testim, ben
I cut off the conversation from Alice in Wonderland
Muhabbeti kestim Alice Harikalar Diyarı’ndan
My rap is delivered to your land by hand!
Rapim elden diyarına teslim!
The enemy will die or the day of judgment will come
Düşman olan ölecek yada karar günü gelecek
He will see us at the top, he will curse us out of envy
En tepede görecek bizi hasetinden sövecek
I brought water to your dry field to plant seeds
Kurak tarlana su getirdim tohum ekin diye
Your funeral is in the afternoon, I won't give a second chance!
Cenazen ikindiye, şans vermem ikinciye!
Notebooks to roll! Who knows, they always say
Dürülecek defterler! Çеken bilir hep derlеr
Get used to it, they wait your way
Bi kere alıştır beklerler yolunu
My service was technical, your friendship was uniform!
Servisim teknikti, dostluğun tek tip!
I'm stuck, now my name is Red Kit!
Takılırım, artık adım Red Kit!
Promises made are food for the ungrateful
Verilen sözler nanköre besin
Well, pay your diet, shut up first!
E be diyetini öde önce bi sesini kesip!
Cut me where?
Bana kesik atıp nereye?
Saye rows in the ocean, the creek where you drown! (Yeah)
Saye okyanusta kürek çeker, senin boğulduğun dere! (Yeah)
[Chorus]
[Nakarat]
Feed the bird to the wolf, I'm bloodthirsty my name is Dracula
Yemsin kuşa kurda, kana susadım adım Drakula
Stop by me by the way, don't stop anyway
Uğra yanıma arada, yine de durma
If you want to fight, let's fight right here!
İstediğin kapışmaksa kapışalım hemen burada!
[Verse 2]
[Verse 2]
Hi mister, I'm on the street, it's full of mines
Selam bayım, sokaktayım, basma mayın dolu
I'm worried, I'm in ruins, my way is full of beech to my enemy
Meraktayım, helâktayım, yolum hasıma kayın dolu
You'll have muscle loss, shame on you, not in one bed I know
Kasma kaybın olur, ayıp tek yatakta değil bildiğim
It's not just you, there is more that I deleted from my life!
Bi sen değil, var dahası hayatımdan sildiğim!
Don't you have a thick head?
Kalın kafan almıyor mu?
Doomsday has come, let me see if any of you are putting it under!
Kıyametin geldi, bakayım hiç biriniz altına salmıyor mu!
I make music because yours didn't wrap
Müzik yapıyorum çünkü sizinkiler sarmıyordu
I've been listening for how many years, I don't believe you're saying that rap!
Kaç senedir dinliyorum, o rap dediğine kanmıyorum!
Bloody comment is on the forums, I understand your problem
Kanlı yorum forumlarda, derdini anlıyorum
Fight me? It's not easy, I don't think so
Benle kapışmak mı? Kolay değil, hiç sanmıyorum
I'm not falling into pink dreams, I'm not deceived
Dalmıyorum pembe rüyalara, aldanmıyorum
I don't stand the door to anyone who bothers me!
Can sıkana kapı orada kimseye katlanmıyorum!
Let go of your ego, I should call you an apprentice
Egonu bırak, sana da çırak demem lazım
There are those who say "break the neck", those who crack the neck
"Boynu kırak" diyenler var, boyna crack çekenlerle
Rock'n Roll music and headbang
Rock’n Roll müzik ve headbang
Got gang bang with three of my manitana gang, bang bang!
Manitana çetemden üç kişiyle gang bang var, bang bang!
[Chorus]
[Nakarat]
Feed the bird to the wolf, I'm bloodthirsty my name is Dracula
Yemsin kuşa kurda, kana susadım adım Drakula
Stop by me by the way, don't stop anyway
Uğra yanıma arada, yine de durma
If you want to fight, let's fight right here!
İstediğin kapışmaksa kapışalım hemen burada!
Feed the bird to the wolf, my bloodthirsty name is DraculaStop by me by the way, don't stop anyway
Yemsin kuşa kurda, kana susadım adım Drakula
If you want to fight, let's fight right here!
Uğra yanıma arada, yine de durma
Sayedar Farkındalık If you think there is an error in translation, please click here.