Sorotan bele - Ilundu aurretik Lyrics (English Translate)

English
How to say, how to express
Nola esan, nola adierazi
I was there, alone
Ni han nintzen, bakarrik
This is it, from here and there
Hau duk hau, handik eta hemendikan
I saw you and
Ikusi zaitut eta
You were the only one to enter that great bereavement
Zu bakarrik zinen berebil handi hartara sartzen
There was no one inside, but this is the same
Ez zegoen inor barruan, bainan hau berdin da
You were waiting for someone
Norbait itxoiten ariko zinen
But since someone thought I wasn't me, I'm sure
Baina norbait hori ni ez nintzelakoan, zihur nago
Otherwise why, yesterday evening
Bestela zergaitikan, atzo arratsean
You didn't call me, why
Ez zenidan deitu, zergaitikan
Explain to me before dark
Esplika iezaidazu, ilundu aurretik
Before dark before dark
Ilundu aurretik ilundu aurretik
Sorotan bele Sorotan bele If you think there is an error in translation, please click here.