Spreej - E40 (Ft. Berry) Lyrics (English Translate)

English
Netherlands
E40
E40
Ghent - Brussels
Gent - Brussel
The connex deep deep
De connex deep deep
For the rest, the flex is something new
Voor de rest, is de flex iets nieuws
On the E40
Op de E40
Ghent - Brussels
Gent - Brussel
Another hour
Nog een uur
Must fix something around
Moet iets fixen in de buurt
E40
E40
Ghent - Brussels
Gent - Brussel
The connex deep deep
De connex deep deep
For the rest, the flex is something new
Voor de rest, is de flex iets nieuws
On the E40
Op de E40
Ghent - Brussels
Gent - Brussel
Better leave what was there for what is there
Beter laat je wat er was voor wat er is
[Spreej]
[Spreej]
I don't need anyone for the name
Ik heb niemand nodig voor de naam
If I invite you it is up to
Als ik u uitnodig is het aan
Classic makings, understand
Classic makings, understand
The boy has long been in the game
De boy al lang long in de game
The most talented in the avenue no
De meest getalenteerde in de laan nee
I saw many traps in the avenue
'k zag er vele vallen in de laan liggen
In many cases I could be wrong
In vele gevallen kon ik er naast liggen
But unfortunately no
Maar helaas nee
Sorry sheitan!
Sorry sheitan!
I have a B plan
'k heb een B plan
Logical
Logisch
I am Spreej, bam
Ik ben Spreej, bam
Talented, everyone scared
Getalenteerd, iedereen bang
Type of security
Soort van effect
See the cape hanging
Zie de cape hangen
Big 'S', but never big enough
Grote 'S', maar nooit groot genoeg
Butter fat and there is plenty of bread
Botervet en er is brood genoeg
So I keep on smearing
Dus ik blijf smeren
Until I smooth out sans partenaire
Tot ik glad strijk sans partenaire
I come from ground floor
Ik kom van parterre
For some this is labor here
Voor sommigen is dit hier arbeid
I see the corpses looking through the cupboards
'k zie de lijken door de kasten kijken
No stunt bars that look like glass
Geen stuntbars die op glas lijken
Like art glass in a clap scene
Als kunstglas in een klapscene
I zoom in when I cut my heart
Ik zoom in als'k in m'n hart snij
I'm way too real
Ik ben veel te real
Better not to torture, revolt
Beter niet aan foltering, revolt
I don't do filtering
Ik doe niet aan filtering
You wish you could taste
Ge wou dat ge kon proeven
From the source brother, you fail in it
Van de bron broeder, ge failt er in
Little imagination
Weinig verbeeltenis
I live in a wilderness
'k leef in een wildernis
But I'm already so far, I'm on safari
Maar 'k ben al zo far, ik ben op safari
Here on the
Hier op de
[Spreej]
[Spreej]
E40
E40
Ghent - Brussels
Gent - Brussel
The connex deep deep
De connex deep deep
For the rest, the flex is something new
Voor de rest, is de flex iets nieuws
On the E40
Op de E40
Ghent - Brussels
Gent - Brussel
Another hour
Nog een uur
Must fix something around
Moet iets fixen in de buurt
E40
E40
Ghent - Brussels
Gent - Brussel
The connex deep deep
De connex deep deep
For the rest, the flex is something new
Voor de rest, is de flex iets nieuws
On the E40
Op de E40
Ghent - Brussels
Gent - Brussel
Better leave what was there for what is there
Beter laat je wat er was voor wat er is
[Berry]
[Berry]
This is Ghent - Brussels
Dit is Gent - Brussel
You can kiss my thing
Ge kunt m'n ding kussen
Wink to the haters
Knipoog naar de haters
And the gunners
En de misgunners
Not a big fan of hangovers, don't drink 10 Duvels
Niet zo fan van katers, drink geen 10 Duvels
Don't have to ask much, can my team plug in
Hoef nie veel te vragen, kan m'n team pluggen
Magnifique
Magnifique
Well done
Well done
I drink aperitif until it becomes real
Ik drink aperitief tot dat het echt wordt
I call with spreej, he brings a tape with 237
Ik bel met spreej, hij brengt een tape met 237
We know more
We weten meer
Life wide
Leven breed
And no mistakes
En geen mistakes
Can be seen with whom I am connecting
Valt te zien met wie ik connect
Only with real G's
Alleen met reale G's
Fuck the industry
Fuck de industrie
Protect your shit
Protect je shit
And make music
En maak muziek
I smoke top shelf in 1, 2, 3
Ik rook top shelf in 1, 2, 3
Just bordel the whole scene
Gewoon bordel de hele scene
[Spreej]
[Spreej]
E40
E40
Ghent - Brussels
Gent - Brussel
The connex deep deep
De connex deep deep
For the rest, the flex is something new
Voor de rest, is de flex iets nieuws
On the E40
Op de E40
Ghent - Brussels
Gent - Brussel
Another hour
Nog een uur
Need to fix something around
Moet iets fixen in de buurt
E40
E40
Ghent - Brussels
Gent - Brussel
The connex deep deep
De connex deep deep
For the rest, the flex is something new
Voor de rest, is de flex iets nieuws
On the E40
Op de E40
Ghent - Brussels
Gent - Brussel
Better let what was there for what is
Beter laat je wat er was voor wat er is
Spreej TFOH If you think there is an error in translation, please click here.