Style - Dover-calais Lyrics (English Translate)

English
Swedish
When we met between Dover Calais
När vi möttes mellan Dover Calais
All my fear disappeared when you slowly took my hand
All min rädsla försvann, när du sakta tog min hand
Somewhere in between Dover Calais
Någonstans emellan Dover Calais
We stand silent at night and hear the waves like
Vi står tysta i natten och hör vågorna som
A calm and quiet serenade
En lugn och stilla serenad
Dover's white cliffs, at sunset
Dovers vita klippor, i solnedgång
Drowning in a golden sea
Drunknar i ett gyllne hav
And our questions find answers
Och våra frågor finner svar
We looked at each other, and we approached land
Vi såg på varann, och vi närmade oss land
When we met between Dover Calais
När vi möttes mellan Dover Calais
All my fear disappeared when you slowly took my hand
All min rädsla försvann, när du sakta tog min hand
Somewhere in between Dover Calais
Någonstans emellan Dover Calais
We approach each other, when the wind takes in
Vi närmar oss varandra, när vinden tar i
It blows us so close to each other
Den blåser oss så nära varann
Wanted to take you to me, since the first second
Har velat ta dig till mig, sen den första sekund
When the boat quietly left land
När båten stilla lämnade land
And you set me on fire
Och du satte mig i brand
We looked at each other, and we approached land
Vi såg på varann, och vi närmade oss land
When we met between Dover Calais
När vi möttes mellan Dover Calais
All my fear disappeared when you slowly took my hand
All min rädsla försvann, när du sakta tog min hand
Somewhere in between Dover Calais
Någonstans emellan Dover Calais
But even a true dream, must someday find its end
Men även en sanndröm, måste någon gång finna sitt slut
And since you disappeared again, the loss grew minute by minute
Och sen du försvann igen, växte saknaden minut för minut
Because we looked at each other, and we approached land
För vi såg på varann, och vi närmade oss land
When we met between Dover Calais
När vi möttes mellan Dover Calais
All my fear disappeared when you slowly took my hand
All min rädsla försvann, när du sakta tog min hand
Somewhere between Dover Calais
Någonstans emellan Dover Calais
Style Heaven №7 by Style If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS