The Opposites - Droom, Denk, Doe Lyrics (English Translate)

English
Deutsch
But now we are back with just the two of us (two)
Maar nu zijn wij weer terug met zijn tweetjes (tweetjes)
Another new place in the topo (topo)
Weer een nieuwe plaats in de topo (topo)
In the world of entertainment (tainment)
In de wereld van entertainment (tainment)
A new sound for your woofers (woofers)
Een nieuwe sound voor je woofers (woofers)
We take you back to the future (future)
Wij nemen je back to the future (future)
I am a salvation just like Jesus (Jesus)
Ik ben een redding net als Jezus (Jezus)
Put your hands up and give me a Hallelujah (lujah)
Handen op en geef me een Hallelujah (lujah)
No longer early 20
Niet langer begin 20
The previous work is again vintage (vintage)
Het vorige werk is alweer vintage (vintage)
Still dreaming, anything is possible
Nog altijd aan het dromen, alles is mogelijk
Even if it is not always that simple
Ook al is het niet altijd zo simpel
No knowledge of magic, knows about magic
Geen kennis van toveren, weet wel van magic
Sold out shows, Lowlands and backflips
Uitverkochte shows, Lowlands en backflips
Roaring fans, the entire tracklist
Meebrullende fans, de gehele tracklist
Tattoos, shit I wonder what's next
Tatoeages, shit ik vraag me af wat next is
Live, die
Leef, ga dood
Dream, think, do
Droom, denk, doe
Look, ask, learn
Kijk, vraag, leer
Strive, work, toil
Streef, werk, zwoeg
Live, die (I've got the magic)
Leef, ga dood (ik heb the magic)
Dream, think, act (here to myself)
Droom, denk, doe (hier in mezelf)
Look, ask, learn (I've got the light)
Kijk, vraag, leer (ik heb het licht)
Strive, work, toil (here in myself)
Streef, werk, zwoeg (hier in mezelf)
Pieces of those young chickies on my ping, ah
Stukken die jonge chickies op mijn ping, ah
500 new friends on my facebook
500 nieuwe vrienden op men facebook
I have a strong backbone full of wind
Ik heb een sterke ruggengraat vol met wind
Screaming in this mic and that you join in
Schreeuwend in deze mic en dat je meedoet
Am a bright boy hanging in the gym
Ben een pientere jongen hangend in de gym
You can't live a life like Biggie2 does
Je kan geen leven leven zoals Biggie2 doet
With a full discharge as a Muslim
Met een volle ontlading als een moslim
I've got the world in my pocket, so never mind lekoe (lekoe lekoe)
Ik heb de wereld in mijn zak, so laat maar lekoe (lekoe lekoe)
And I got the light in my eyes (eyes)
En ik heb het licht in mijn ogen (ogen)
From here I can only go up (up)
Vanaf hier kan ik alleen nog maar naar boven (boven)
Setbacks have never broken us
Tegenslagen hebben ons nooit gebroken
Falling, getting up and learning to walk
Vallen, opstaan en verder leren lopen
Keep moving because I want to move
Blijf bewegen, want ik wil mij begeven
In the center of the universe
In het centrum van het universum
You are born, you live and you die
Je wordt geboren, je leeft en gaat dood
That's why just listen to that funeral anthem
Daarom luister nou maar mee met die begrafenis anthem
Live, die
Leef, ga dood
Dream, think, do
Droom, denk, doe
Look, ask, learn
Kijk, vraag, leer
Strive, work, toil
Streef, werk, zwoeg
Live, die (I've got the magic)
Leef, ga dood (ik heb the magic)
Dream, think, act (here to myself)
Droom, denk, doe (hier in mezelf)
Look, ask, learn (I've got the light)
Kijk, vraag, leer (ik heb het licht)
Strive, work, toil (here in myself)
Streef, werk, zwoeg (hier in mezelf)
The Opposites Slapeloze Nachten If you think there is an error in translation, please click here.