Tolga Kahraman - Niyet HipHop (Ft. Ezhel) Lyrics (English Translate)

English
Turkish
My head is Aladdin, my place is a flying carpet, I fly as I fly, I fly but this art
Kafam Alaaddin, yerim uçan halı, uçtukça uçururum, uçup aga bu sanatı
Street gives me school, no rap; If you don't know why, don't throw shit, donkey!
Sokak bana mektep, yok anlamaz pek rap; Neden vardır bilmiyorsan bok atma lan eşşek!
Skunks rappers, stinks piss
Kokarcalar rapçi, kokuları piss
To suppress it, wrap the green herb and drink it!
Bunu bastırmak için yeşil otu sarıp iç!
Still, I can't be greedy for my useless work
Yinede yaramaz işime hırstan, olamıyom ıslah
Wet babies at night, rape yardstick!
Donu gece ıslak bebeler rape kıstas!
Don't ask why Hip-Hop isn't good, everybody raps
Sorma neden Hip-Hop iyi değil diye, rap yapar herkes
He says "I'm fine, am I okay" but there is no idea or mentality for him, but
"Bi' bakiym iyimiyim" der fakat ona fikir de yok mentalite de ama
Our team is both shape and quality
Bizim ekip hem şekil hem kaliteli
We thought we'd bring back the new rap eight guys
Yeni rapi geri getirelim dedik sekiz herif
The team gives sweat every year and we always go forward
Ekip her il verir teri ve gideriz hep ileri
Hands off, adorn the rap in a cute way
Çekin eli rapi kerizce bi şekile bezedin
Green room, Voodoo, Attention; home of crazy rap!
Yeşil oda, Voodoo, Dikkat; deli rapin evi!
[Hook]
[Hook]
Still diosan aga rap behind
Hala diyosan aga rap geride
We'll come and put it on its axis
Sokarız gelip biz onuda eksenine
Intention hip-hop! get on your neck
Niyet hiphop! biner ensenize
Mic aista bye bye la mal!
Mic aista bye bye la mal!
But you still..
Ama sen hala..
Diyosan aga rap behind
Diyosan aga rap geride
We'll come and put it on its axis
Sokarız gelip biz onuda eksenine
Intention hip-hop! get on your neck
Niyet hiphop! biner ensenize
Mic aista bye bye la mal!
Mic aista bye bye la mal!
[Verse 2]
[Verse 2]
Here below zero Ankara is the capital
Bura sıfır altı Ankara başkent
I'm a warrior anyway, I'm a soldier
Savaşçıyım zaten ne olur olsam asker
Babies who don't understand me simply see
Beni anlamaz bebeler basitçe görüp
I'm a rapper so my philosophy is death to fascism!
Rapçiyim yani felsefem faşizme ölüm!
From bedirne to amed rest la baby
Be edirneden amed’e dinlenir la bebe
We taught rap and thousands of students
Öğrettik rapi edip binleri talebe
We didn't stop and lie on the couch, not a pilgrim
Durmadık yatıp hacı değil yerim kanepe
We moved the ones who stopped, we come and move
Duranları ettirdik biz gelip hareket
You watched us seven hundred thousand times
Sen izledin bizi yedi yüz bin kez
Ah so who is the new face in rap?
A peki rapteki yeni yüz kim?
We've got the power, we'll blow and fly 'cause rapin' featherweight
Güç bizde biz üflicez vede uçucan çünkü rapin tüy siklet
The place of simple raps
Basit raplerin yeri
Manic depressives
Manik depresiflerin
Don't panic, listen up
Panik etme dinle bi
We are the doctor in rap
Tabip rapte bizleriz
Take acid and go crazy
Asit çek ve git delir
Seriously, wait and drink while you're doing quality work.
Halis bekle içlenip dur sen yaparken biz kaliteli işleri
Tolga Kahraman Beni Deli Etme If you think there is an error in translation, please click here.