Trettioåriga Kriget - En Kväll Hos X Lyrics (English Translate)

English
Swedish
But little boys and girls played awkwardly
Men små pojkar och flickor lekte tafatt
And the dance went
Och dansen gick
Among other tricks
Bland andra trick
And the rock music was spilled out among heat screams and laughter
Och rockmusiken spilldes ut bland brunstskrik och skratt
What a scene! It was just not small
Vilken scen! Den var just inte klen
But little boys and girls played "Look here"
Men små pojkar och flickor lekte "Se hit"
And the smoke rose
Och röken steg
And no silence
Och ingen teg
But the eye only reached the bottle of liquor
Men ögat nådde bara fram till flaskan med sprit
What night! One barely understood a shuffle
Vilken natt! Man begrep knappt ett skvatt
But little boys and girls played "I die"
Men små pojkar och flikor lekte "Jag dör"
And at five o'clock
Och klockan fem
Went the steps home
Gick stegen hem
And the solitude was performed by the choir of the stars
Och ensamheten framfördes av stjärnornas kör
Trettioåriga Kriget Krigssång If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS