Willem Vermandere - Bange blankeman Lyrics (English Translate)

English
Netherlands
Moroccans in the city of ghent
Marokanen in de stad van gent
And I hear on the market of brussels
En k hoord op de markt van brussel
Algerians with a foreign accent
Algerijnen met een vreemd accent
In cologne I saw chinese
In keulen zag ik chinesen
Skinny Pakistani Men
Magere mannen uit pakistan
in london sikhs from india
In londen sikhs uit india
With a thick turban an
Met nen dikke tulband an
I saw naked Amazon Indians
Ik zag naakt amazone-indianen
I saw crees from northern canada
Ik zag crees uit noord-canada
And from lubumbashi came deda
En uit lubumbashi kwam deda
A princess from black africa
Een prinses uit zwart afrika
I saw bantus in our cafe
Ik zag bantoes in ons cafeetje
I saw tutsis on the tram
Ik zag tutsi s op de tram
I saw Zulus dancing and jumping
Ik zag zoeloes dansen en springen
And roff len to the tamtam
En roff len op den tamtam
I saw egyptian sailors
Ik zag egyptische matrozen
In the port of rotterdam
In de haven van rotterdam
I saw Portuguese Jews
Ik zag portugese joden
In the shops of amsterdam
In de winkels van amsterdam
I saw incas in Ostend
Ik zag inka s in oostende
Chileans on the sand of Bruges
Chilenen op het brugse zand
There is a gypsy orchestra playing
Daar speeld een zigeunerorkestje
Of a nation without a homeland
Van een volk zonder vaderland
All the children of mother honor
Al de kinders van moeder eerde
On charango and with gamelan
Op charango en met gamelan
They call and sing at our doors
Ze roepen en zingen aan ons deuren
open up scared white man
Doet open bange blanke man
open up scared white man
Doet open bange blanke man
open up scared white man
Doet open bange blanke man
Willem Vermandere Help mij If you think there is an error in translation, please click here.

RELATED LYRICS