Marko Damian - Kamarátky Lyrics (English Translate)

English
Slovak
Your friends are out
Tvoje kamarátky sú mimo
When they see me their faces are furious
Keď ma vidia tvária sa zúrivo
They can't overcome that I love you
Nevedia prekusnuť, že ľúbim ťa
And that they only attract shelters
A že priťahujú len uchýlov
Your friends are out
Tvoje kamarátky sú mimo
When they see me their faces are furious
Keď ma vidia tvária sa zúrivo
They can't overcome that I love you
Nevedia prekusnuť, že ľúbim ťa
And that they only attract shelters
A že priťahujú len uchýlov
[Verse 1]
[Verse 1]
We stand under your house
Stojíme pod tvojim domom
Your ass is how big O
Tvoja riť je jak veľké O
Occupies space for two
Okupuje miesto pre dvoch
Your ex boyfriend is cock
Tvoj bývalý chalan je cock
I look at you and long for us
Pozerám na teba a túžim v nás
I thought love was stupid
Myslel som, že láska je stupidná
But when I see you, I want to try you
Ale keď ťa vidím, chcem skúsiť ťa
Sit next to me and be honest
Sadni si ku mne a buď úprimná
[Chorus]
[Chorus]
Your friends are out
Tvoje kamarátky sú mimo
When they see me their faces are furious
Keď ma vidia tvária sa zúrivo
They can't overcome that I love you
Nevedia prekusnuť, že ľúbim ťa
And that they only attract shelters
A že priťahujú len uchýlov
Your friends are out
Tvoje kamarátky sú mimo
When they see me face furious
Keď ma vidia tvária sa zúrivo
They can't overcome that I love you
Nevedia prekusnuť, že ľúbim ťa
And that they only attract shelters
A že priťahujú len uchýlov
[Verse 2]
[Verse 2]
Mom raised you nice
Mama ťa vychovala fajn
If you'll be fine after mom
Ak budeš po mame tak fajn
If you have a feeling for your mother then give
Ak máš cit po mame tak daj
If you have an ass after mom, then have
Ak máš riť po mame tak maj
I was alone, you ripped me out
Bol som sám, vytrhla si ma
From my loneliness because you understand
Z mojej samoty lebo chápeš
What is it like to wake up at the bottom
Aké je sa zobúdzať na dne
When I had little
Vtedy keď som mal na mále
I was alone, you ripped me out
Bol som sám, vytrhla si ma
From my loneliness because you understand
Z mojej samoty lebo chápeš
What is it like to wake up at the bottom
Aké je sa zobúdzať na dne
When I had little
Vtedy keď som mal na mále
[Chorus]
[Chorus]
Your friends are out
Tvoje kamarátky sú mimo
When they see me face furious
Keď ma vidia tvária sa zúrivo
They can't overcome that I love you
Nevedia prekusnuť, že ľúbim ťa
And that they only attract shelters
A že priťahujú len uchýlov
Your friends are out
Tvoje kamarátky sú mimo
When they see me face furious
Keď ma vidia tvária sa zúrivo
They can't overcome that I love you
Nevedia prekusnuť, že ľúbim ťa
And that they only attract u ...
A že priťahujú len u...
Marko Damian 50 Westside If you think there is an error in translation, please click here.