Simmy - Lashona Ilanga Lyrics

Wavele, wavele
Wavele wahamba
Hawu, wavala nom'nyango ungabuzanga lutho
Ngicel' ukuchaza
Akusis' isithombe ocabang' us'bonile
[Pre-Chorus]
Nakhu ngaliwa bo
Hawu ngaliwa bo
Ngafel' ubala
Nakhu ngaliwa bo
Hawu ngaliwa bo
Ngafel' ubala
[Chorus]
Lashon' ilanga
Lashon' ilanga, ngibhekana nawe
Lashon' ilanga
Lashon' ilanga, ngigcingana nawe
Lashon' ilanga
Lashon' ilanga, ngibhekana nawe
Lashon' ilanga
Lashon' ilanga, ngigcingana nawe
[Bridge]
Ngigcingana nawe
Ngigcingana nawe
Wavele, wavele
[Verse 2]
Wavele, wavele
Wavele wang'lahla
Namanje ngisahleli ngithi uzobuya
Ngicela uxolo
Noma ngingayazi nento engiyenzileyo
[Pre-Chorus]
Nakhu ngaliwa bo
Hawu ngaliwa bo
Ngafel' ubala
Nakhu ngaliwa bo
Hawu ngaliwa bo
Ngafel' ubala
[Chorus]
Lashon' ilanga
Lashon' ilanga, ngibhekana nawe
Lashon' ilanga
Lashon' ilanga, ngigcingana nawe
Lashon' ilanga
Lashon' ilanga, ngibhekana nawe
Lashon' ilanga
Lashon' ilanga, ngigcingana nawe